LinkedIn Twitter

Bijeenkomsten


  4-2-2015
Beleidsregel trillinghinder spoor
In 2014 is de Beleidsregel trillinghinder spoor (BTS) ingrijpend vernieuwd. Er zijn nieuwe begrippen geďntroduceerd en de meet- en verwerkingsmethode is veranderd en de  beoordelingswijze verschilt van de bekende SBR-richtlijn B. Al deze wijzigingen leiden tot veel vragen.  Tijdens de cursus raak je vertrouwd met de BTS en met de wijze waarop meetdata verwerkt en meetresultaten beoordeeld moeten worden. Zowel de technische en juridische aspecten van de BTS als de vergelijking met de SBR-richtlijn B komen aan de orde.  
 
Lees meer  
  4-2-2015
Brandveiligheid bestaande bouw
Bij het beheer en onderhoud van vastgoed ontstaan, door beperkte basiskennis, vraagstukken en onvolkomenheden die grote risico’s met zich kunnen meebrengen. Met een juiste basiskennis van de brandveiligheid op zowel bouwkundig als installatietechnisch en organisatorisch vlak kan dit voorkomen worden en risico’s eerder (h)er)kend. In deze workshop verwerf je basiskennis van brandveiligheid en leer je zelf risico’s signaleren en de consequenties er van overzien.  
 
Lees meer  
  3-2-2015
Lucht, licht en geluid in de werkomgeving
Een goed binnenklimaat draagt bij aan ieders gezondheid en productiviteit. Ondanks bouwfysische voorzieningen kunnen lucht, licht en geluid een grote bron van klachten zijn. De cursus geeft inzicht in de factoren die de beleving van het binnenklimaat beďnvloeden. Je leert meer over de verschillende prestatie-eisen en hun toepasbaarheid. Tevens leer je middels een praktijkcase binnenmilieuklachten beoordelen. We behandelen normen en richtlijnen, en gaan in op de aandachtspunten en risico’s van verschillende soorten werkomgevingen.  
 
Lees meer  
  3-2-2015
Laagfrequent geluid
Als laagfrequent geluid (lfg) in het totaalgeluid opvalt, kan het de geluidhinder snel bepalen. Maar in tegenstelling tot andere  expliciet hinderlijke geluiden, krijgt lfg vaak geen andere aandacht dan  het gebruikelijke onderzoek en een aparte normstelling. De bron van lfg zorgt voor een extra complicatie: die is lang niet altijd te vinden. In deze cursus leer je meer over de onderzoeksmogelijkheden, de objectivering van hinder en de omgang met gehinderden. Na afloop weet je wat lfg is, wanneer het als hinderlijk beoordeeld kan worden en welke alternatieven je gehinderden kunt bieden.  
 
Lees meer  
  3-2-2015
Ontwerpen met daglicht
Daglicht is van wezenlijk belang voor ieders comfort en gezondheid. Naast het visueel comfort heeft dit ook effect op het thermisch comfort en energiegebruik. Deze studiemiddag geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen bij nieuwbouw en renovatie. Je leert de daglichttoetreding in ontwerpen optimaliseren, situaties beoordelen en risico’s signaleren. Ook toets je ontwerpen aan de daglichteisen van het Bouwbesluit. We besteden ruime aandacht aan situaties waarin de mogelijkheden beperkt lijken.  
 
Lees meer