LinkedIn Twitter

Bijeenkomsten


  3-2-2015
Vochthinder in woningen, bouwgebreken en bewonersinvloeden
Hoe ontstaan vochtproblemen in woningen? En hoe kun je de oorzaken van vochthinder het beste vaststellen en meten? Vochtproblemen worden niet altijd veroorzaakt door bouwkundige factoren. Een afwijkend huurdersgedrag kan ook tot vochtproblemen leiden. In deze cursus behandelen we de bouwkundige factoren en gedragingen van bewoners die tot vochtproblemen kunnen leiden. De nadruk ligt op adviezen en oplossingen voor het verhelpen van vochtproblemen.  
 
Lees meer  
  3-2-2015
Verduurzaming bestaande woningbouw:
Integrale benadering op complexniveau
Bij het duurzaam renoveren van een woningcomplex is een integrale aanpak van essentieel belang. Daartoe moeten veel keuzes gemaakt worden. Welke aanvliegroute kies je: sturen op energielabel of op bewonerslasten? Welk comfortniveau streef je na? Welk renovatie- en energieconcept past het beste bij de ambities? En wat zijn de relaties tussen energie, comfort en gezondheid waarmee rekening gehouden dient te worden? In deze cursus passeren alle belangrijke aspecten de revue. De cursus helpt bij het opstellen van een totaalconcept dat het beste past bij het ambitieniveau en de doelstellingen van jouw corporatie.  
 
Lees meer  
  3-2-2015
Strategisch verduurzamen van de woningvoorraad: van ambitie naar werkelijkheid
Je ambitie is jouw woningvoorraad duurzamer te maken. Hoe vlieg je dit aan en hoe kun je je budget zo efficiënt mogelijk aanwenden? Belangrijk is de vraag waarop je wilt sturen. Op energielabel, woonlasten of total cost of ownership (TCO)? Breng je al je complexen eerst naar label B of ga je direct naar nul-op-de-meter? Welke contractvorm past hier het beste bij? Voor een succesvolle implementatie zijn het draagvlak en de communicatie naar de bewoners van groot belang. Hoe kun je dit aanpakken? Het volgen van de cursus helpt met het opstellen en implementeren van een eenduidig beleid.  
 
Lees meer  
  3-2-2015
Ontwikkelen, beheren en exploiteren van energiezuinige installaties
Bij vastgoedontwikkeling en -renovatie wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Een energiezuinige installatie vereist vaak hogere investeringen dan een traditionele installatie, terwijl de opbrengsten naar de gebruiker gaan. Tijdens deze studiemiddag leer je beter omgaan met de exploitatie van energiezuinige installaties. Na afloop weet je hoe de exploitatiewaarde van een energiezuinige installatie wordt bepaald, welke tarieven bij de eindgebruiker in rekening gebracht kunnen worden en of het verstandig is om de installatie zelf te beheren. Ook ken je de aandachtspunten bij contractvorming met betrekking tot realisatie, beheer en exploitatie.  
 
Lees meer  
  3-2-2015
Ontwerpen met daglicht
Daglicht is van wezenlijk belang voor ieders comfort en gezondheid. Naast het visueel comfort heeft dit ook effect op het thermisch comfort en energiegebruik. Deze studiemiddag geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen bij nieuwbouw en renovatie. Je leert de daglichttoetreding in ontwerpen optimaliseren, situaties beoordelen en risico’s signaleren. Ook toets je ontwerpen aan de daglichteisen van het Bouwbesluit. We besteden ruime aandacht aan situaties waarin de mogelijkheden beperkt lijken.  
 
Lees meer