LinkedIn Twitter

CO2-voetafdruk

 

Vermindering van CO2-uitstoot, zorg voor duurzaamheid, leefbaarheid en energiebesparing zijn de pijlers van ons MVO-beleid. DPA Cauberg-Huygen geeft hier mede vorm aan in nieuwbouw en renovatie, op stedelijk niveau, in gebiedsontwikkelingen en op projectniveau.

Vanzelfsprekend hebben we ook een eigen CO2-voetafdruk opgesteld. Dit betreft de inventarisatie van het energiegebruik binnen DPA Cauberg-Huygen en de daaraan verbonden CO2-uitstoot door onder andere autobrandstof, verwarming van de kantoren, elektriciteitsverbruik et cetera. Lees meer hierover via Duurzaamheid & MVO

CO2-bewust certificaat niveau 4
Sinds mei 2012 beschikken we over het CO2-bewust certificaat niveau 4.

Documentatie
Voor de CO2-voetafdruk heeft DPA Cauberg-Huygen een aantal documenten opgesteld.

Initiatieven

De impact van onze initiatieven en projectadvisering op duurzaamheid is groot. Onze medewerkers zijn zich hier zeer van bewust en zien dit als de grote uitdaging binnen onze adviespraktijk. De projecten zijn niet alleen toonaangevend, maar door de inbreng van nationaal en internationaal (duurzaamheid- en energie)onderzoek ook vooruitstrevend en vernieuwend.

DPA Cauberg-Huygen is betrokken bij de ontwikkeling van diverse keteninitiatieven (3.D.1 en 3.D.2) ter bevordering van energiezuinige woningen en gebouwen, zoals: