LinkedIn Twitter

Online tool Ezie voorspelt energiegebruik

 

Ezie onderbouwt uw plan in klinkende euro’s

Ezie

De energiekosten vormen een steeds omvangrijker deel van de vaste lasten van de woonconsument. Daarom is energiegebruik een belangrijke beslissingsfactor bij verhuizingen of verduurzaming van de woning. Als woningcorporatie, projectontwikkelaar of Energy Service Company wilt u potentiële klanten laten zien wat de concrete voordelen zijn van een energiezuinig huis of energiebesparende maatregelen. DPA Cauberg-Huygen heeft een applicatie ontwikkeld die de energiekosten op eenvoudige wijze voor de bewoner realistisch inzichtelijk maakt. Maak kennis met Ezie: de applicatie die u helpt bij het objectief vermarkten van uw energetische prestatie!


De energiekosten hebben een steeds grotere invloed op het besteedbaar inkomen. Op dit moment betaalt een gemiddeld huishouden al één maandsalaris van het netto besteedbaar inkomen aan zijn energierekening! Toch is het moeilijk kopers en huurders van woningen er van te overtuigen dat verduurzaming voordeel oplevert. De resultaten zijn niet geloofwaardig, te algemeen en veelal niet van toepassing voor de specifieke woonconsument. Een gemiste kans.

Wat betekent dat voor u?
U gaat uw woningen verduurzamen, u bouwt energiezuinige appartementen of u wilt gegarandeerde energiebesparing leveren. Naast uw eigen enthousiasme en overtuiging, heeft u ook die van uw klant nodig, de woonconsument. Bij het realiseren van uw duurzame ambities loopt u op tegen de bekende barrières: weerstand, onwetendheid en moeilijk te beantwoorden vragen van de consument over zijn specifieke situatie. U kunt bijvoorbeeld de hamvraag 'wat kost het me en wat levert het me op?' niet op individueel niveau beantwoorden. Wat zou helpen, is een realistisch antwoord om de consument de waarde van uw propositie te kunnen laten zien.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Ezie is een unieke webbased applicatie die de consument online een realistisch antwoord geeft op belangrijke vragen over energiegebruik voor zijn specifieke situatie. Ezie kan daarbij zelfs het (toekomstig) energiegebruik voorspellen. Door gegevens in te vullen over de woning, de aanwezige installaties en het gezinsprofiel krijgen gebruikers  een nauwkeurige voorspelling van het energie-gebruik. In klinkklare euro’s. Zo wordt al snel duidelijk of ze in hun bestaande situatie meer of minder gebruiken dan een gemiddeld vergelijkbaar gezin. Maar Ezie kan ook de effecten van gedrags-verandering en verduurzamingsmaatregelen in euro’s inzichtelijk maken. Zoals bijvoorbeeld de gevolgen voor het energiegebruik bij het aanbrengen van isolatie of door de verwarming een graadje lager te zetten. Bij het overwegen van een nieuwe woning kan Ezie het nieuwe  energiegebruik voorspellen. Daarmee onderbouwt Ezie het effect van een energiezuinige woning of maatregel voor iedere individuele situatie.

Ezie biedt uw (potentiële) klanten objectieve,heldere realistische antwoorden, en... Ezie is voor iedereen vrij online beschikbaar. Over de wijze hoe Ezie zakelijk voor of door u ingezet zou kunnen worden gaan wij graag met u in gesprek.

Voor meer informatie over de online energietool kijkt u op www.Ezie.com. Ook kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.


Download hier het productblad Online tool voorspelt energiegebruik.

 
 
 

Snel en simpel inzicht in het energiegebruik per woning

Wilt u precies weten hoeveel energie een huishouden in een woning zal verbruiken? Ervaar het zelf op www.ezie.com. Deze online tool geeft snel een betrouwbare indicatie van de maandelijkse energielasten én de besparingen in euro's bij specifieke energiebesparende maatregelen. Bij elke aanpassing van de gegevens ziet u direct wat de consequenties zijn, zowel voor het gas- en elektriciteits- als het (stads)warmte en waterverbruik.

Meten is weten

Aan de hand van de ingevulde gegevens over de woning, de aanwezige installaties en het gezinsprofiel voorspelt Ezie het energiegebruik. Iedere aanvulling van de gegevens wordt via enkele eenvoudige vragen direct vertaald naar de financiële consequenties. Anders dan bij het Energielabel en de EPC-berekening, is een berekening via Ezie naast de energetische staat van de woning gebaseerd op de gezinssamenstelling en het bewonersgedrag. Via www.ezie.com kan de bewoner zijn verbruik steeds narekenen, ook bij mogelijke investeringen in energiebesparende technieken of als hij wil zien waar hij zinvol kan besparen.

Verfijnde berekening
Ezie is ontwikkeld door DPA Cauberg-Huygen en gebaseerd op genormeerde rekenmethodes en onderzoeksresultaten. Binnen de tool kan de gebruiker de indicatie verfijnen en verbeteren door spelenderwijs meer gegevens in de vullen over zijn woning, zijn huishouden en het energiegedrag.