LinkedIn Twitter

Home » WABOX

WABOX

 

Methodiek voor de beste Wabo-strategie

Een project door het vergunningstelsel loodsen, vereist een professionele aanpak. Als industriële opdrachtgever, projectontwikkelaar, architect of aannemer is uw doel duidelijk: uw plan of project moet worden goedgekeurd zodat u verder kunt met de ontwikkeling en realisatie.

Wabo
Sinds oktober 2010 vallen veel vergunningen op VROM-gebied zoals die voor wonen, bouwen, ruimte en milieu onder de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Daarnaast gaan ook vergunningen op het gebied van monumenten, natuurbescherming, flora, fauna en water, hierin mee. Dit leidt uiteindelijk tot één beschikking: de omgevingsvergunning.

WABOX
Voor de uitvoering van de beste Wabo-strategie heeft DPA Cauberg-Huygen de WABOX ontwikkeld. Met de WABOX komt u tot stapsgewijs tot de meest efficiënte en effectieve strategie voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

WABOX

De specialisaties van DPA Cauberg-Huygen omvatten alle facetten van de Wabo. Dit maakt dat u voor het gehele project met één vakkundige partner kunt werken, zowel voor de inhoudelijke en technische kennis als praktische ervaring.


Ga naar:
De WABOX
Wat is Wabo?
Workshops en voorlichting
WABOX in de praktijk  
Afspraak maken