LinkedIn Twitter

Afvalverwerking

 

De inname en verwerking van afvalstromen moet voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan. Cauberg-Huygen vertaalt uw bedrijfsvoering naar die doelmatigheidscriteria. Met onze degelijke kennis van de geldende wet- en regelgeving stellen we voor u een acceptatie- en verwerkingsprocedure op, die volgens de nationale richtlijn verplicht is. Ook voor de indeling van afvalstoffen in euralcodes kunt u bij ons terecht.

Brandveiligheid
Bedrijfsgebouwen zijn vaak groot en overschrijden daardoor de maximale brandcompartimentsgrenzen uit het Bouwbesluit. Op basis van kennis en ervaring in de industrie adviseert Cauberg-Huygen u bij de verantwoording van deze grote brandcompartimenten. Dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij werken we aspecten als aanwezige vuurlast, gebouwconstructie, brandcompartimentsgrootte en veilige ontvluchting integraal uit.

Afvalstoffen
Cauberg-Huygen geeft ook passend advies voor de brandveiligheid van buitenterreinen, zodat de overslag van brandgevaarlijke afvalstoffen goed geregeld is. Met gedegen kennis van de regelgeving en praktische kennis van brandveiligheid adviseren we u in deze complexe materie.

Onze consultancy
Lees meer over onze specialismen binnen de kennisgebieden:
» Geluid & Trillingen
» Bouwfysica & Duurzaamheid
» Brandveiligheid & Externe veiligheid
» Luchtkwaliteit & Milieu