LinkedIn Twitter

Artikelen


  27-4-2012
Geluid bepalend bij Paulinesymfonie
De geluidbelasting van spoor en A4 hebben grote invloed gehad op het ontwerp van wooncomplex De Paulinesymfonie in Rijswijk. Dat geldt voor het volume, de materialisatie en detaillering. Het gebouw is tevens een geluidsscherm voor de achterliggende wijk.  
 
Lees meer  
  27-4-2012
Prefab systeem voor gebogen felsbanen
Woontoren De Zilverling heeft een gevelbekleding van Falzinc: aluminium met een toplaag van zink. LEVS architecten en King-Facade staken veel energie in onder meer de engineering van de geprefabriceerde gebogen felsbanen en gekromde waterslagen.  
 
Lees meer  
  25-4-2012
Nieuwe regelgeving = niet meer heien?
Naar verwachting zal het nieuwe Bouwbesluit (2012) per 1 april in werking treden. Vanaf dat moment zullen voor vergunningplichtige bouwwerken eisen worden gesteld aan de geluidproductie van sloop- en bouwwerkzaamheden. De eisen die in het Bouwbesluit zijn opgenomen zijn afkomstig uit de Circulaire bouwlawaai 2010. Deze eisen zijn ter bescherming van de omgeving opgenomen, en kunnen een beperking vormen voor sloop- en bouwwerkzaamheden. Middels akoestisch onderzoek wordt bepaald of de grenswaarden worden overschreden. Aannames tijdens het ontwerpproces leiden tot conservatieve berekeningen. Wanneer in een later stadium duidelijk is welk materieel wordt toegepast kan middels een nauwkeuriger berekening worden aangetoond dat een mogelijkfinancieel aantrekkelijker alternatief tot de mogelijkheden behoord. Om te bepalen of de geplande werkzaamheden zullen leiden tot overschrijding van de grenswaarden zijn, voor verschillende geotechnische werkzaamheden, richtafstanden opgenomen. Een en ander wordt in het artikel door middel van een praktijkvoorbeeld toegelicht.  
 
Lees meer  
  19-4-2012
Energieneutrale gebouwen en smart grids
In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen. Uiteindelijk moet dit in 2020 leiden tot energieneutraal op het gebouwgebonden energiegebruik. Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid. Ook bij renovaties leveren vergaande energiebesparingsmaatregelen belangrijke voordelen op. Woningen en gebouwen kunnen hierdoor de concurrentie weer aan en de huisvestingskosten blijven aanvaardbaar voor de gebruiker. Maar om energieneutrale gebouwen te realiseren, zijn ingrijpende wijzigingen in het ontwerpproces onvermijdelijk.  
 
Lees meer  
  18-4-2012
Provinciekantoor Haarlem van G naar A+
Het provinciekantoor van Noord-Holland aan het Houtplein in Haarlem ondergaat een ingrijpende renovatie. De provincie heeft een hoge duurzaamheidsambitie gedefinieerd en wil met de renovatie een labelsprong maken van G naar A+. Hiervoor past zij onder meer hoogwaardige isolatie, driedubbel glas en warmte- koudeopslag toe.  
 
Lees meer