LinkedIn Twitter

Artikelen


  29-2-2012
‘Lage EPC mag niet ten koste gaan van binnenmilieu’
Elke aanscherping van de EPC heeft direct of indirect consequenties voor de leefbaarheid en het binnenmilieu van woningen. Bij veel ontwerpers en installateurs zit die realiteit nog te weinig tussen de oren. Fabrikanten ontwikkelen prachtige ventilatiesystemen, maar die functioneren niet automatisch zoals ze zijn bedacht. Twee experts van Publivent, het kennisplatform voor ventilatie opgericht door Alusta, Bergschenhoek, Cauberg-Huygen en TNO, geven hun reactie op enkele prikkelende stellingen.  
 
Lees meer  
  13-2-2012
Hoogheemraadschap ontworpen op water
Uiteraard kreeg het element water een belangrijke rol bij het ontwerp van het nieuwe Hoogheemraadschapskantoor in Heerhugowaard. Niet alleen heeft het water een beeldende functie, maar er is vooral ook duurzaam met regenwater omgegaan.  
 
Lees meer  
  15-1-2012
ISSO Najaarsoverleg in teken van duurzame technieken
Tijdens het ISSO Najaarsoverleg, op 15 september 2011, is de eerste editie van de ISSO-Award voor duurzame projecten uitgereikt. Nadat de vier genomineerden voor deze nieuwe prijs hun project hadden gepresenteerd, mocht het publiek zijn stem uitbrengen. De bijna 200 aanwezigen kozen in meerderheid voor het project ‘Mijnwater: from Black to Green’ van Cauberg-Huygen. Bij dit project worden warmte en koude uit mijnwater gebruikt voor klimatisering van woningen en utiliteitsgebouwen. Bij de realisatie van de klimaatinstallaties stelde de opdrachtgever het gebruik van ISSO-publicaties verplicht.  
 
Lees meer  
  13-1-2012
Geert Grootestraat Zwolle
Om snel te kunnen bouwen, is een appartementencomplex in Zwolle uitgevoerd in staal en hsb. Die keuze had wel wat te nemen hobbels op het gebied van geluidsisolatie en brandwerendheid tot gevolg. De oplossing? Het gebouw uitvoeren als een veredeld ladekastje.  
 
Lees meer  
  16-12-2011
Slechthorende gevels als handvat voor verantwoording en ontwerp
De interimwet Stad en Milieu wordt onder andere gebruikt om af te wijken van de Wet geluidhinder voor locaties waar de grenswaarden worden overschreden, veelal omdat dove gevels of gebouwgebonden schermen onwenselijk worden geacht. Voorwaarde is wel dat compenserende maatregelen worden getroffen. Hier is echter geen norm of richtlijn voor. Met slechthorende gevels - tussen gewone gevel en dove in - is er een kader voor ontwerp en verantwoording.  
 
Lees meer