LinkedIn Twitter

Artikelen


  28-9-2011
Geluidmeten met je mobiele telefoon
In dit artikel gaat Carel Ostendorf (Cauberg-Huygen) in op de mogelijkheden om geluidmetingen te doen met mobiele telefoons. En zo ontstond het idee voor een app die het geluid meet en dat relateert aan de tijd die je in dat geluidniveau mag verblijven voordat je kans op gehoorschade oploopt. Dit heeft inmiddels geresulteerd in de gratis app SafeNoise.  
 
Lees meer  
  19-9-2011
Op weg naar energieneutraal bouwen
Om in de toekomst tot energieneutrale gebouwen te komen, is een integraal en multidisciplinair ontwerpproces nodig. Dat vereist een bewustwording bij professionals in de bouw én aandacht voor deze integrale benadering in opleidingen. Cauberg-Huygen gaat samen met 15 Europese universiteiten onderwijsprogramma’s ontwikkelen voor zowel studenten als professionals in het kader van het Europese project IDES-EDU.  
 
Lees meer  
  18-9-2011
CFD-berekening voorspelt rook- en warmtespreiding
Voor parkeergarages die groter zijn dan duizend vierkante meter zijn in het Bouwbesluit geen prestatieeisen opgenomen. Wel moet worden aangetoond dat de veiligheid minimaal overeenkomst met de in het Bouwbesluit beoogde veiligheid. Senior specialist Dave Hensen en junior specialist Stefan de Kool van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs gaan in op de praktijkrichtlijnen die daar invulling aan geven.  
 
Lees meer  
  15-9-2011
Spoorparkeergarage Medimall veilig dankzij FSE
Tegelijk met het nieuwe Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is in mei de spoorparkeergarage Medimall in gebruik genomen. Danzij de inzet van Fire Safety Engineering (FSE) voldoet de stalen  hoofddraagconstructie van de parkeergarage aan de brandwerendheiseis, zónder ingrijpende brandwerende maatregelen.  
 
Lees meer  
  13-9-2011
Kantoor in de duinen voor BP Raffinaderij Rotterdam Europoort
Europoort is niet de meest tot de verbeelding sprekende locatie om te bouwen zou je zeggen. Toch wist Group A voor een nieuwe vestiging van BP RR genoeg aanknopingspunten in de omgeving te vinden om te komen tot een iconisch kantoorgebouw dat tegelijkertijd subtiel inspeelt op de gevaren en landschappelijke kansen van het gebied. Zo is het gebouw bestand tegen mogelijke ontploffingen terwijl het tegelijkertijd speelt met de duinwallen. Het kantoor is tot stand gekomen in een Design & Build proces.  
 
Lees meer