LinkedIn Twitter

Artikelen


  13-9-2011
Kantoor in de duinen voor BP Raffinaderij Rotterdam Europoort
Europoort is niet de meest tot de verbeelding sprekende locatie om te bouwen zou je zeggen. Toch wist Group A voor een nieuwe vestiging van BP RR genoeg aanknopingspunten in de omgeving te vinden om te komen tot een iconisch kantoorgebouw dat tegelijkertijd subtiel inspeelt op de gevaren en landschappelijke kansen van het gebied. Zo is het gebouw bestand tegen mogelijke ontploffingen terwijl het tegelijkertijd speelt met de duinwallen. Het kantoor is tot stand gekomen in een Design & Build proces.  
 
Lees meer  
  13-9-2011
200 meter gevel met galerijen langs de A10
Het 200 meter lange woongebouw De Tribune kijkt uit op voetbalvelden. De andere zijde ligt aan de A10. Hier zijn galerijen geplaatst met een stof- en geluidwerende afscherming. Een uitgebouwde borstwering met rooster is beeldbepalend, weert zon en maakt spuiventilatie mogelijk.  
 
Lees meer  
  10-9-2011
Akoestische compensatie bij Stad & Milieu
De 'Stad & Milieubenadering' wordt mogelijk gemaakt door de Interimwet Stad & Milieu. In een notendop komt de benadering er op neer dat een gemeenteraad ten behoeve van het vestigen van milieugevoelige bestemmingen, in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van een optimale leefomgevingkwaliteit, kan besluiten tot afwijking van een milieukwaliteitsnorm.  
 
Lees meer  
  5-9-2011
Europol in Den Haag
De zogenoemde internationale zone in Den Haag heeft zich ontwikkeld als een aantrekkelijk vestigingsgebied voor internationale organisaties op het gebied van Recht en Vrede. Het nieuwe Europol Hoofdkantoor, ontworpen door Quist Wintermans Architekten, en conferentiecentrum is gelegen aan het 'World Forum' gebied wat een onderdeel vormt van de internationale zone.  
 
Lees meer  
  1-9-2011
Energiebesparende winkelcentra
Door nauwe samenwerking en met de juiste, economisch rendabele maatregelen, kunnen projectontwikkelaars, beleggers én retailers duurzame winkelcentra realiseren. Dit is de boodschap van de Toolkit Duurzame Winkelcentra, een praktische handleiding voor alle betrokken partijen om tot duurzaam winkelvastgoed te komen. Projectontwikkelaar AM gaat ermee aan de slag, ook in bestaande winkelcentra.  
 
Lees meer