LinkedIn Twitter

Artikelen


  18-5-2011
Beproeving van parkeergarages
Ter beoordeling van parkeergarages zijn voor het ontwerptraject diverse beoordelingsmethoden voorhanden. Voor praktijkbeproevingen van parkeergarages zijn echter niet of nauwelijks goede uitgangspunten omschreven, laat staan praktische richtlijnen ten aanzien van de te gebruiken apparatuur. In dit artikel wordt beknopt de relatie gelegd tussen de berekeningsuitgangspunten die normatief worden gehanteerd en de uitvoering van de praktijkbeproeving zelf.  
 
Lees meer  
  11-5-2011
Fukushima is ook ‘hot’ in Heerlen
Zeker na de problemen met de kerncentrale in Fukushima is er in Japan nóg meer interesse voor alternatieve vormen van energie, bleek gisteren in Heerlen. De Aziaten krijgen in Heerlen voorlichting van Peter op ’t Veld en Erwin Roijen van ingenieursbureau Cauberg-Huygen, dat de gemeente Heerlen adviseert bij het mijnwaterproject.  
 
Lees meer  
  29-4-2011
'Zelfs als ze niet brullen, worden normen overschreden'
Het terrasseizoen is in volle hevigheid losgebarsten. Met bijbehorende overlast voor bewoners van de binnenstad. Eén van de plaatsen waar uitgaan en wonen het hardst botsen, is de Lindengracht.  
 
Lees meer  
  29-4-2011
Functieneutraal bouwen met Solids
Solids zijn robuuste en duurzame gebouwen, die gedurende een lange levensduur voor allerlei verschillende functies te gebruiken zijn. Ze zijn als het ware bestemmingsvrij. Dat impliceert dat ze bouwkundig aan de hoogste eisen moeten voldoen om inderdaad al die functies te accommoderen en blijvend flexibel te zijn. Twee voorbeelden in Amsterdam.  
 
Lees meer  
  8-4-2011
Spel van licht en glas
Het historische Dolhuis, al in 1904 herbestemd tot Dordrechts Museum, heeft een nieuwe metamorfose ondergaan. Het museum is uitgebreid met een moderne vleugel, die met een glazen corridor is verbonden aan de oudbouw. Een serre langs het binnenhof van constructief glas is op innovatieve wijze samengesteld zonder vinnen of kolommen.  
 
Lees meer