LinkedIn Twitter

Artikelen


  30-3-2011
Historische panden met thermisch comfort op nieuwbouwniveau
Het renovatieproject Olympia in Amsterdam Oud-Zuid bewijst dat het heel goed mogelijk is om ‘onzichtbare’ luchttoevoervoorzieningen aan te brengen in historische gevels en tegelijkertijd een comfortabel binnenklimaat op nieuwbouwniveau te realiseren. Een speciaal innovatieteam kwam met een verrassende totaaloplossing dat op effectiviteit werd onderzocht met een net zo innovatieve meetmethode.  
 
Lees meer  
  18-3-2011
Minilofts voor studenten in historisch TU lab
Opvallend aan de transformatie van het TU gebouw voor Technische Physica is de wijze waarop de studentenwoningen als minilofts zijn ingepast. Door entresols in de 5 m hoge labruimten te hangen zijn ruime woningen ontstaan. Isolerende maatregelen voor comfort en het voorkomen van thermische bruggen zijn met behoud van monumentale waarden getroffen.  
 
Lees meer  
  15-3-2011
WKO met stadsverwarming
In het proeftuinproject Stadsoevers in Roosendaal introduceert Bouwfonds Ontwikkeling voor het eerst in Nederland een combinatie van warmte- en koudeopslag met lage temperatuur stadsverwarming. De provincie Noord-Brabant stelt voor deze en andere duurzaamheidsmaatregelen in het project een subsidiebedrag van € 7,5 miljoen beschikbaar. De CO2-uitstoot wordt met maar liefst 85% gereduceerd.  
 
Lees meer  
  26-2-2011
Woonhuis ventilatie kan best stiller
Uit recent onderzoek dat Cauberg-Huygen bij twintig nieuwbouwprojecten uitvoerde, blijkt dat in meer dan 90 procent van de gevallen de geluidsproductie van het ventilatiesysteem boven het maximum van 30 dB(A) uitkomt. Met lagere druksystemen, een goede dimensionering, andere materialen en afzonderlijke kanalen kan het geluid echter betrekkelijk eenvoudig worden gereduceerd.  
 
Lees meer  
  15-2-2011
Geluidzones - hoe krijgen we het slot er af?
De druk om meer geluidproducerende activiteiten op de huidige industrieterreinen te accommoderen neemt toe. Tegelijkertijd vormt strakke geluidwetgeving een knellende last. In feite ten onrechte, want het werkelijk geproduceerde geluid is veelal lager dan is berekend. Om uit deze impasse te komen ligt aanpassing van het zonebeheer voor de hand. Te meer daar een goed alternatief voorhanden is.  
 
Lees meer