LinkedIn Twitter

Artikelen


  18-9-2013
Brandveiligheid van parkeergarages vraagt nieuwe aanpak
De brandveiligheid in parkeergarages vraagt om een nieuwe visie en aanpak. Dit vanwege belangrijke nieuwe inzichten, maar vooral door misvattingen betreffende de verantwoordelijkheden van de brandweer. Eigenaren van parkeergarages, die baat hebben bij het beperken van de gevolgschade van een brand, kunnen met een serie aanvullende oplossingen de brandveiligheid op orde stellen. Doordat er zoveel verschillende regelingen zijn, is aan maatwerk bijna niet te ontkomen.  
 
Lees meer  
  12-9-2013
Online adviestool voorspelt energiekosten woning
De mate van energiezuinigheid van een woning wordt weergegeven met een energielabel. Het label is gebaseerd op de energetische staat van het pand, maar houdt niet specifiek rekening met gebruikersgedrag en gezinssamenstelling. Hierdoor kan het werkelijke energiegebruik van een huishouden heel anders uitpakken dan was voorspeld. Online energietool Ezie gaat verder waar het energielabel ophoudt door aan alle onduidelijkheid een einde maken.  
 
Lees meer  
  11-9-2013
Column: Gezonde scholen
Goed nieuws. Minister Edith Schippers heeft vanuit de nationale aanpak milieu en gezondheid bekendgemaakt dat alle scholen in het basisonderwijs die nog geen CO2-meter hebben, deze vanaf komend schooljaar gratis kunnen krijgen. Waar ik best een beetje trots op ben, is dat de minister het advies van ons bureau volgt van het onderzoek naar prestatie-eisen voor scholen, dat we in opdracht van het ministerie van BZK hebben uitgevoerd.  
 
Lees meer  
  9-9-2013
Warmtepomp verwarmt zonder ketel tapwater
Een lucht/water-warmtepomp kan met propaan als koudemiddel en een speciale compressor tapwater warm maken. Naverwarming met een hr-ketel hoeft dan niet meer. Lowergy Concepts uit Duiven demonstreert deze techniek in een aantal proefwoningen in Apeldoorn.  
 
Lees meer  
  18-6-2013
Dringen in de ondergrond
De claims op de bodem zijn van zeer uiteenlopende aard. Verschillende steden hebben masterplannen. Arnhem en ook Haarlem hebben zelfs een bestemmingsplan laten opstellen voor een specifiek doel. Eind dit jaar volgt de concept-Rijksstructuurvisie.  
 
Lees meer