LinkedIn Twitter

Artikelen


  15-12-2010
Vacuümisolatiepanelen toegepast in gebouwen
Recent is aan de Technische Universiteit delft een promotieonderzoek afgerond naar de toepassing van vacuümisolatiepanelen (VIPs) in gebouwen [1]. Vacuümisolatiepanelen vormen een nieuw isolatiemateriaal bestaande uit een meso-poreuze kern die achtereenvolgens vacuüm wordt gezogen en wordt verpakt in een barrièrefolie. deze barrièrefolie heeft tot doel om waterdamp en atmosferische gassen zo goed als mogelijk buiten het kernmateriaal te houden. Mede vanwege de lage gasdruk in het kernmateriaal is de warmtegeleidingscoëfficiënt van een VIP een factor 5 tot 10 geringer dan van conventionele alternatieven. In dit artikel zal het thermisch gedrag van VIPs worden besproken. In een volgend artikel, dat verschijnt in Bouwfysica 1-2011, zal thermische veroudering worden toegelicht.
 
 
Lees meer  
  15-12-2010
Toepassing van reciprociteit bij voorspelling regengeluid
Regengeluid wordt veroorzaakt door de mechanische excitatie van lichte dakconstructies door regendruppels. Bij zware regenval kan dit leiden tot ernstige hinder voor de gebruikers van de onderliggende ruimte. Indien in het ontwerpstadium kan worden voorspeld hoe groot de te verwachten hinder is, dan kunnen ook in dit stadium de noodzakelijke oplossingsmaatregelen worden gedimensioneerd met een verhoogd gebruikerscomfort tot gevolg. In het verleden is veel onderzoek uitgevoerd naar regengeluid gebaseerd op zowel proefondervindelijke testmethodes als gesosticeerde voorspellingsmodellen.  
 
Lees meer  
  26-11-2010
Genomineerden Nederlandse Bouwprijs
De genomineerden voor de Nederlandse Bouwprijs 2011 zijn bekend. De jury kon in vier van de vijf categorieën een genomineerde en een winnaar aanwijzen. De categorie Bouwwerken telde onvoldoende inzendingen om beoordeeld te kunnen worden. De prijsuitreiking is tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw op 9 februari 2011.  
 
Lees meer  
  26-11-2010
Warmtepomp gaat de meterkast in
Wil de warmtepomp doorbreken in de seriematige woningbouw, dan moet deze beter worden ingepast in het reguliere ontwerp- en bouwproces. Dat kan door de warmtepomp in de meterkast te plaatsen en door te werken met een geprefabriceerd aansluitpaneel.  
 
Lees meer  
  26-11-2010
Glazen gevel zonder oververhitting
Een EPC van maximaal 0,33 in combinatie met aantrekkelijke architectuur en hoge comforteisen. Die prestatie leveren drie kantoorgebouwen in Gouda. Daarbij is de temperatuuroverschrijding per jaar op nul uur gesteld en heeft elke medewerker een te openen geveldeel.  
 
Lees meer