LinkedIn Twitter

Artikelen


  18-11-2010
Norm voor bouwlawaai waardeloos
Normen voor bouwlawaai worden dagelijks overschreden. Het vrijblijvende herrieadvies van minister Schultz van Haegen (milieu) aan gemeenten verandert daar niets aan, waarschuwen deskundigen uit het veld.  
 
Lees meer  
  18-11-2010
'Neem advies heiherrie op in Bouwbesluit'
Bouwbedrijven mogen langer en meer lawaai maken van minister Schultz als daar een goede tegenprestatie tegenover staat. Of dat een eind maakt aan hei-herrie in de stad, wagen deskundigen te betwijfelen.  
 
Lees meer  
  18-10-2010
De herrie de baas
In Lansingerland liep de geluidsoverlast op het nieuwe hsl-racé uit de hand en kwam de rechter eraan te pas. Het kan ook anders. Hoe je de burger kunt beschermen tegen lawaai en toch infrastructuur en woningbouw kunt realiseren. Jan Hardlooper, geluidspecialist bij Cauberg-Huygen, komt in dit artikel aan het woord met voorbeeldproject Laan van Spartaan in Amsterdam.  
 
Lees meer  
  15-9-2010
Voormalige steenkoolmijnen worden opnieuw benut
Mijnbouw staat synoniem voor fossiele energievoorziening. Vanwege het altijd aanwezige grondwater lopen gesloten mijnen langzaam maar zeker vol. Dat water heeft op Europese schaal een groot potentieel voor geothermie en warmte-koudeopslag (WKO). In Heerlen heeft het mijnwaterproject aangetoond dat het economisch en technisch haalbaar is energie te onttrekken aan water in oude mijngangen.  
 
Lees meer  
  31-8-2010
Energieneutrale kantoren? Kijk eens om je heen!
Onder druk van het toenemende aandeel van de energiekosten in de exploitatiekosten van kantoorgebouwen van dit moment zijn er tal van initiatieven die energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot en gebruik van duurzame bronnen stimuleren. De ontwikkelende partijen hebben zich verenigd in het Lente-akkoord. Uit het overheidsprogramma PeGO is de subsidieregeling Unieke Kansen Projecten (UKP NESK) ‘Naar Energieneutrale scholen en kantoren’ ontstaan. In dit artikel staat het ontwerpen van energieneutrale kantoren centraal en zijn genoemde initiatieven als tussenstation beschreven. Dit leidt tot visie over de noodzaak tot het betrekken van de omgeving bij het realiseren van energieneutraliteit.  
 
Lees meer