LinkedIn Twitter

Artikelen


  14-12-2009
Nieuw onderzoek naar natuurlijke laag temperatuur verwarming
In het kader van het ‘EOS DEMO Clusterproject innovatieve ventilatiesystemen’ onderzoekt Cauberg-Huygen met geavanceerde meetapparatuur hoe conventionele ventilatietechniek en duurzame verwarmingstechiek te combineren zijn.  
 
Lees meer  
  12-12-2009
Koempels keren in Polen terug naar het verleden
Op uitnodiging van Cauberg-Huygen brachten twaalf koempels uit de Oostelijke Mijnstreek een bezoek aan Silezië, een Pools mijnbouwgebied. Dit in het kader van het Heerlense Mijnwaterproject waaraan Cauberg-Huygen een belangrijke bijdrage leverde.  
 
Lees meer  
  20-10-2009
Polen bekijken mijnwaterproject
Het Mijnwaterproject krijgt steeds meer aandacht in de rest van de wereld. Maandag 19 oktober 2009 kwam een delegatie ingenieurs uit Polen in Heerlen kijken naar het project. "We zijn van plan om ook in Polen een mijnwaterproject te introduceren."  
 
Lees meer  
  20-10-2009
Lichthinder in de gebouwde omgeving
Nederland is één van de meest lichtvervuilde gebieden ter wereld. Kunstmatige verlichting is een onlosmakelijk bijeffect van de verstedelijking en de 24-uurs-economie. Door een verlichtingsinstallatie kunnen ongewenste visuele neveneffecten ontstaan bij andere personen dan die waarvoor de installatie bestemd is. Voorbeelden hiervan zijn sportverlichting, terreinverlichting, reclameverlichting, de aanstraling van gebouwen, wegverlichting en kasverlichting, die bij omwonenden en weggebruikers hinder opleveren. Lichthinder is echter voor een aantal situaties in duidelijke richtlijnen gevangen en toetsbaar.  
 
Lees meer  
  15-10-2009
Ventilatie in nieuwbouwwoningen niet langer verwaarloosd
In veel nieuwbouwwoningen voldoet het binnenmilieu niet aan de wettelijke eisen, zo ontdekte de VROM-inspectie een paar jaar geleden tijdens controles. Vooral met de ventilatie is het nogal eens beroerd gesteld. Twintig gemeenten hebben de handschoen opgepakt en houden scherper toezicht.  
 
Lees meer