LinkedIn Twitter

Artikelen


  6-10-2009
Russisch cultuurcentrum achter oer-Hollandse gevel
Het voormalige verpleeghuis Amstelhof is op indrukwekkende wijze verbouwd tot volwaardige dependance van de Hermitage in St.-Petersburg. Grote doorbraken brengen helderheid in het pand. Voor de publieke functies zijn de draagconstructies versterkt. Speciale klimaatbeheersing zorgt voor het handhaven van temperatuur en vochtigheid.  
 
Lees meer  
  10-9-2009
Het monitoren van bouwlawaai
Bouwlawaai haalt regelmatig het nieuws. Het monitoren van bouwlawaai is echter alleen zinvol als de resultaten worden gebruikt om het bouwproces bij te sturen.  
 
Lees meer  
  7-7-2009
Welk toetsingskader kan gebruikt worden voor de vaststelling van trillingshinder?
Een aantal jaren geleden verschenen in TMA enkele artikelen over het probleem trillingsschade en trillingshinder. Dit mede rondom een door het IMS georganiseerde studiedag. Het onderwerp bleek toen op warme belangstelling te kunnen rekenen, vooral vanuit de richting van het openbaar bestuur maar ook vanuit de advocatuur waren er mensen die zich in het onderwerp verdiepten. Uit onderzoek uit de jaren ’90 van de vorige eeuw was immers gebleken dat zes tot acht procent van de bevolking last zou hebben van trillingen, geen gering aandeel van de samenleving. Toch is het daarna betrekkelijk stil gebleven zowel in de literatuur als ook in de rechtspraak.  
 
Lees meer  
  15-6-2009
Bezonning in de gebouwde omgeving
Vrijwel iedereen heeft behoefte aan toetredend zonlicht in woningen enkantoren. Zonnestraling geeft warmte en licht en voldoet aan de emotionele behoefte van de gebruikers/bewoners van een gebouw. In buitenruimten (tuinen en parken) is de bezonning ook een kwaliteitsfactor.  
 
Lees meer  
  6-6-2009
SS Rotterdam: van schip tot gebouw
Cauberg-Huygen moest ervoor zorgen dat de SS Rotterdam in zijn nieuwe functie als hotel en congrescentrum voldeed aan de normen voor gebouwen. ‘Het was voor ons ook de eerste keer dat we met een schip te maken kregen dat moest voldoen aan het Bouwbesluit.’  
 
Lees meer