LinkedIn Twitter

Artikelen


  26-5-2009
Zitkuilen voor extra verdiepingshoogte
Op de bovenste verdiepingen van het Rotterdamse Atlantic Huis zijn tien maisonnettes gerealiseerd. Verdiepingshoogte is gewonnen door de betonconstructie van het platte dak te vervangen door slanker staal en verlaagde vloerdelen te maken met staalplaatbetonvloeren.  
 
Lees meer  
  15-5-2009
Reciprociteit in bouwakoestiek en lawaaibeheersing
Het begrip reciprociteit is erg ruim en vindt daarom toepassingen in een grote waaier van domeinen. Vooral in gekoppelde domeinen zoals de elektro-akoestiek of de elektro-mechanica wordt het principe veelvuldig gebruikt. Onze interesse gaat uit naar mogelijke toepassingen van de theorie in de bouwakoestiek en de lawaaibeheersing, waar vooral de akoestische en vibro-akoestische reciprociteitsprincipes van belang zijn.  
 
Lees meer  
  15-5-2009
Betonkernactivering: vergeet de ruimteakoestiek niet!
Comfort en energiebesparing nemen een steeds belangrijkere plaats in bij het ontwerpen en gebruiken van gebouwen. De betekenis van comfort voor de productiviteit in de werkomgeving, de relatie tussen comfort en gezondheid, de stijgende kosten van energie en de klimaatverandering ten gevolge van ons energieverbruik zijn voorbeelden van de ‘driving forces’ hierbij  
 
Lees meer  
  15-4-2009
Niet méér maar vraaggestuurd ventileren
De Nederlandse overheid streeft naar 2% energiebesparing per jaar en een verhoging van het aandeel duurzame energie tot minimaal 20%. Het grootste besparingspotentieel is aanwezig in de bestaande woningvoorraad. Aanpak van ventilatiesystemen en vooral het verbeteren van de luchtdichtheid van woningen kan het energiegebruik aanzienlijk terugdringen. Maar zullen dergelijke maatregelen de gezondheidssituatie van de bevolking niet negatief beïnvloeden?
 
 
Lees meer  
  21-1-2009
How to find the source of low frequency noise
When people are annoyed by low frequency noise, their first concern is to stop the noise.  Therefore it is necessary to find the source of the noise. Unfortunately, not in every case is the source very obvious. In most cases a lot of potential sources are available both inside and outside the building. Of course in theory it is possible to find the source by switching on and off all the potential sources but in practice this is not always practicable.  
 
Lees meer