LinkedIn Twitter

Artikelen


  15-1-2009
Ventilatiesystemen presteren vaak nog onvoldoende
In deze IZ publiceren wij een nieuwe maandelijkse column, geschreven onder auspiciën van ‘PubliVent’. PubliVent is een afkorting van ‘publicaties over ventilatie’ en is een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven c.q. organisaties, te weten: TNO bouw en ondergrond, Cauberg-Huygen Raadgevend Ingenieurs, Bergschenhoek luchtcomfort en Alusta natuurlijke ventilatietechniek. De doelstelling van deze organisatie is ‘het verspreiden van objectieve informatie en delen van kennis over ventilatie om de kwaliteit en prestaties van ventilatiesystemen in de praktijk te verbeteren’.  
 
Lees meer  
  30-12-2008
Energietransitie: na vorm nu de inhoud
De eisen aan de energieprestatiecoëfficiënt die de overheid voorschrijft voor de utiliteitsbouw (EPU) worden op 1 januari 2009 verder aangescherpt. Daardoor moeten de meeste utiliteitsgebouwen ongeveer 20 procent zuiniger worden. Dit is de eerste stap op weg naar het doel om in 2017 nieuwe winkels, kantoren en gezondheidszorggebouwen de helft energiezuiniger te maken dan nu.  
 
Lees meer  
  30-11-2008
Nieuwe gevel maakt eind aan vochtoverlast
Elf bouwblokken met 171 woningen uit het begin van de jaren ’80 vertoonden zo veel problemen dat de gevels volledig worden vervangen. Kolommen en betonbanden worden geďsoleerd en opstanden verhoogd. Het gevelbeeld blijft vrijwel ongewijzigd.  
 
Lees meer  
  30-10-2008
Passiefhuizen in de seriematige woningbouw
De energierekening van de gemiddelde Nederlandse woning zou volgend jaar zomaar 10 of 20% kunnen stijgen. En het einde is niet in zicht. Fossiele energiebronnen zijn eindig, en opkomende economiën dragen bij aan een toenemende schaarste. Omdat de woningen die nu gebouwd worden nog vele tientallen jaren mee gaan, is het nu zaak om na te denken over de energielasten die deze woningen over 10 of 20 jaar zullen hebben. Daarom ontwikkelt BAM Vastgoed in Almere 103 woningen waar voor het eerst in de seriematige bouw het passiefhuisprincipe wordt toegepast.  
 
Lees meer  
  2-7-2008
Outsourcing in de woningbouw
Vastgoedontwikkelaars staan steeds vaker voor de opgave om duurzame projecten te ontwikkelen, maar duurzame installaties vergen hogere investeringen dan conventionele. Door de lagere energiekosten kunnen deze meerkosten in principe worden terugverdiend, maar de investeerder is meestal niet dezelfde die het voordeel hiervan heeft. Outsourcing van de energie-exploitatie kan hierbij een brugfunctie vervullen.  
 
Lees meer