LinkedIn Twitter

Artikelen


  23-5-2008
Achter de coulissen
Met het coulissenscherm van Cauberg-Huygen is het mogelijk een gevel voor een groot deel af te schermen van verkeerslawaai zonder het uitzicht vanuit het gebouw te blokkeren. ‘Het scherm is ook langs wegen toe te passen in plaats van de gebruikelijke geluidswallen’, aldus Jan Hardlooper van Cauberg-Huygen.  
 
Lees meer  
  25-4-2008
Geluidgevel met natuurlijke ventilatie
Woningbouwproject Het Kasteel heeft een dubbele gevel om te voldoen aan de geluidseisen. Niettemin is natuurlijke ventilatie toegepast en hebben alle woningen een buitenruimte.  
 
Lees meer  
  1-4-2008
Gefacetteerd geluidsscherm
Amsterdam is binnen haar grenzen naarstig op zoek naar geschikte woningbouwlocaties. De laatste open vlekken liggen vaak ongunstig ten opzichte van infrastructuur of bedrijventerreinen.  
 
Lees meer  
  18-12-2007
Delftsblauwe tegelprints sieren dove gevel
Vanwege de hoge verkeersbelasting was voor een woongebouw in Delft een dove gevel vereist. Met prefab betonelementen voorzien van raamopeningen met extra kierdichting en extra dik dubbelglas, kon aan de hoge geluidwering worden voldaan.  
 
Lees meer  
  10-12-2007
Begin en einde van zonebeheer?
De Wet geluidhinder (Wgh) is vanaf 1979 (gefaseerd) ingevoerd. Hiermee is de basis gelegd voor het juridische kader van geluidbeleid in Nederland. De Wgh bestaat uit een groot aantal bepalingen, waarmee vooral de bescherming van de burger in zijn woonomgeving centraal staat. De Wgh bevat onder meer voorschriften over geluidhinder van weg- en railverkeer evenals industrie.  
 
Lees meer