LinkedIn Twitter

Artikelen


  5-4-2013
Natuurlijk dak sluit aan op heuvelrug
Het Buitencentrum van Staatsbosbeheer op de Sallandse Heuvelrug is fors uitgebreid. Aan het oorspronkelijke cirkelvormige ontwerp zijn enkele vleugels toegevoegd. De centrale kern is verhoogd, met als bekroning een draaibare sterrenwachtkoepel.  
 
Lees meer  
  5-4-2013
Moderne studio's in snelwegkantoor
Het destijds innovatieve GAK-kantoor aan de A10 in Amsterdam is opnieuw een voorbeeld van modern bouwen. Maar nu als transformatiegebouw waarin woonstudio's zijn gerealiseerd met hoogwaardige oplossingen voor geluidwering en PAF-ramen voor ventilatie.  
 
Lees meer  
  26-3-2013
Column: Heerlen, 10 april 2018
Columnist neemt een kijkje in de toekomst waarbij installateurs zelfs door de Belastingdienst worden afgerekend op hun BTW ofwel toegevoegde waarde die ze leveren met hun diensten. En verschuift het aandachtsveld naar leveranciers.  
 
Lees meer  
  20-3-2013
Het Lowergy renovatieconcept
De gesprekspartners delen een duidelijke visie: renovatie heeft de toekomst, vooral als je het traject slim aanpakt. In een rondetafelgesprek spreken de heren over het standaardiseren van renovatietrajecten, de bijbehorende voorspellingen van de financiële effecten en de mogelijkheden van het splinternieuwe Lowergy renovatieconcept.  
 
Lees meer  
  25-2-2013
Goed en energiezuinig ventileren met vraagsturing
Energiezuinig ventileren levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de steeds strenger wordende EPC. Tegelijkertijd moet ook de luchtkwaliteit en het thermisch comfort op peil blijven. Agentschap NL heeft de demonstratie en monitoring gesteund van vier geavanceerde, energiezuinige ventilatieprincipes om richting te geven aan verdere innovatie. Het onderzoek bevestigt dat vraagsturing, vooral met CO2-sensoren, een grote rol speelt in het vinden van het optimum tussen energiegebruik en luchtkwaliteit.  
 
Lees meer