LinkedIn Twitter

Artikelen


  18-2-2013
Trillingsmetingen onder certificaat
Op 11 december 2012 zijn in het Aluminium Centrum in Houten door IKOB-BKB de eerste certificaten uitgereikt voor het meten van trillingen. Deze certificering is gebaseerd op de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 5023 ‘Het proces van het meten van trillingen’. Met de totstandkoming van de BRL worden de kwaliteit van de metingen en de betrouwbaarheid van de meetresultaten geborgd.  
 
Lees meer  
  15-1-2013
Virtuele brandproef
In het kader van een lopend project ontwikkelde Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs een algemeen toepasbare methode om brandproeven virtueel uit te voeren. Met de methode wordt het ontwerpproces versneld en worden kosten gereduceerd. Het belangrijkste voordeel voor architecten is wellicht dat de nieuwe methode hen meer ontwerpvrijheid biedt.  
 
Lees meer  
  20-12-2012
Zaalakoestisch modelleren tbv onderzoeken industrielawaai
Een belangrijk uitgangspunt in industrielawaai onderzoeken is het optredende geluiddrukniveau in de industriehal. Op basis van dit zogenaamde halniveau worden immers de bronvermogens van de afstralende geveldelen berekend. Doorgaans wordt ter bepaling van het halniveau gebruik gemaakt van de alom gekende formule van Sabine. Maar al te vaak wordt hierbij voorbij gegaan aan het feit dat deze statistische formule slechts in een beperkt aantal ruimten zonder meer toepasbaar is. In een typische industriehal is dit meestal niet het geval, waardoor slechts een benadering van de globale nagalmtijd wordt bekomen met over het algemeen een overschatting (soms ook een onderschatting) van het halniveau tot gevolg.  
 
Lees meer  
  15-12-2012
De CalypSO moet Rotterdam Centraal aan binnenstad hechten
Het grootstedelijke woon-, werk- en winkelgebouw De CalypSO aan het Rotterdamse Kruisplein nadert zijn voltooiing. Een omvangrijk volume in combinatie met een uitstraling die past bij een bruisende wereldstad. Het kleurrijke complex is onderdeel van een veel groter ruimtelijk-economisch binnenstadsplan, waarin onder meer de nieuwbouw van Rotterdam Centraal, de ondertunneling van het Weena en de revitalisering van kantoren aan de Delftsepoort een plaats hebben.  
 
Lees meer  
  13-12-2012
Beleidsregel Trillingshinder Spoor (BTS): een sprong vooruit?
Op 19 april 2012 is met de publicatie van de BTS de eerste wetgeving in Nederland ter beperking van trillingshinder van kracht geworden. Wat wijzigt er met deze introductie ten opzichte van de bestaande praktijk; de SBR richtlijn deel B?  
 
Lees meer