LinkedIn Twitter

Energielabels op de schop

 
Naar aanleiding van het Lenteakkoord is de regelgeving ten aanzien van de energielabels volop in beweging. Voor vrijwel alle gebouwen wordt bij nieuwbouw, verkoop of verhuur een energielabel verplicht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al aangegeven dat het ontbreken van een energielabel voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen na 1 januari 2015 beboet zal worden.

Utiliteitsbouw
Voor nieuwe utiliteitsgebouwen is het verplicht een energielabel te laten maken. Dit wordt afgegeven op basis van een energieprestatieberekening (EPC) in combinatie met een verplicht as-built opleveringcertificaat. Ook bij verkoop en verhuur is een energielabel verplicht. Voor casco gebouwen, zoals winkels en winkelcomplexen, is een pre-use label geďntroduceerd. Zo kan de belegger of projectontwikkelaar het casco laten labelen. De afbouw is een zaak van de gebruiker, hiervoor is het in-use label ontwikkeld. Wettelijk gezien kan worden volstaan met het pre-use label, dat gebruikmaakt van gestandaardiseerde aannames van de afbouw. Indien gewenst kunnen de gebruikers een in-use label laten opstellen, om ook energiebesparende afbouwmaatregelen te waarderen in het label.
Energielabels
Een energielabel voor alle woningen
Voor nieuwbouwwoningen dient vanaf januari verplicht een definitief energielabel te worden aangevraagd. Ontwikkelaars, bouwbedrijven, verhuurders en woningbezitters kunnen dit energielabel aanvragen via een internetapplicatie, die momenteel door het Rijk wordt ontwikkeld. De invoer wordt door een expert gecontroleerd, waardoor er geen oplevertoets nodig is. Het energielabel dient te worden overhandigd aan de gebouweigenaar, die juridisch eigenaar wordt van het energielabel.

Vanaf januari 2015 krijgen eigenaren van woningen zonder energielabel automatisch een voorlopig energielabel toegestuurd. Dit label is gebaseerd op bouwjaar en woningtype. Dit voorlopige label is eenvoudig online om te zetten naar een definitief label. Vanaf 1 januari 2015 is het definitief maken verplicht bij verkoop of verhuur. Het definitieve energielabel wordt volgens een nieuwe vereenvoudigde methodiek bepaald. Met deze vereenvoudigde methode kan maximaal een A label behaald worden. Deze methodiek is goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Daarnaast blijft een uitgebreide labelmethodiek (op basis van de 'Energie Index' (EI) bestaan, maar deze wijzigt sterk.

Wijziging EPA-W met Nader Voorschrift
Vanaf 1 januari wijzigt de rekenmethode voor de EPA-W sterk doordat de NEN7120 voor bestaande bouw wordt geďntegreerd met de ISSO 82. Hierdoor worden maatregelen anders gewaardeerd en kunnen huidige labels én labels na renovatiemaatregelen afwijken van de huidige methode. Uit recent advieswerk van DPA Cauberg-Huygen blijkt dat de energielabels slechter kunnen uitpakken dan met de huidige methode. Daardoor is het lastiger aan subsidie- (bijvoorbeeld STEP-subsidie) of financieringsvoorwaarden te voldoen. Ook heeft een lager label direct effect op de huurinkomsten door de koppeling aan het WWS-puntensysteem.

Integraal advies utiliteit en woningen
DPA Cauberg-Huygen kan energielabels zowel volgens de huidige labelmethodiek als de nieuwe methodiek (Nader voorschrift) opstellen en daarbij de gevolgen van het Nader Voorschrift op uw renovatieproject inzichtelijk maken. Ook maken we inzichtelijk welke werkelijke energiebesparing met verschillende maatregelen behaald kan worden. Door de ‘Total Cost of Ownership’ inzichtelijk te maken, kunnen we onderbouwen welke maatregelen het meest efficiënt zijn bij labelverbetering.
Om de werkelijke energielasten van woningen voor individuele gebruikers inzichtelijk te maken heeft DPA Cauberg-Huygen energietool Ezie (www.ezie.com) ontwikkeld. De tool kan worden ingezet als beleidsinstrument en communicatiemiddel. Ezie laat bewoners zien wat het effect is van renovatie van de woning en geeft hen advies op maat voor energiebesparing door het veranderen van het gebruikspatroon.

U kunt bij ons terecht voor de integrale advisering bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Daarbij wegen we de aspecten gezondheid, veiligheid en comfort mee. DPA Cauberg-Huygen adviseert u ook graag over strategisch gebouwbeheer en onderhoud.

Neem voor meer informatie contact op met:
  • Thijs van Brakel, projectleider bouwfysica, duurzaamheid en energie bij DPA Cauberg-Huygen Zwolle
  • Eelco Smeele, senior projectleider bouwfysica bij DPA Cauberg-Huygen Rotterdam
  • Peter-Paul Smoor, adviseur duurzaamheid en energie bij DPA Cauberg-Huygen Amsterdam
  • Hans Hooiveld, senior projectleider bouwfysica bij DPA Cauberg-Huygen Eindhoven