LinkedIn Twitter

Automotive

 

De emissie van vluchtige koolwaterstoffen is een belangrijk milieuonderwerp. Producenten van personenauto’s en bedrijfswagens, en hun toeleveranciers moeten voldoen aan het Oplosmiddelenbesluit. Dat betekent dat ze emissiearme lakken of nageschakelde technieken moeten implementeren. Cauberg-Huygen adviseert u bij de keuze van uw systemen en stelt uw oplosmiddelenboekhouding op. Zonodig werken wij een op uw situatie toegesneden emissiemeetprogramma op, waarmee we controleren of uw bedrijfsvoering voldoet aan de geldende emissie-eisen. 

Europese richtlijn
Grote bedrijven moeten voldoen aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT). De verplichting daartoe is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Die vloeit voort uit de Europese richtlijn Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC). Wij controleren of dit voor u geldt en geven waar nodig advies.

Onze consultancy
Lees meer over onze specialismen binnen de kennisgebieden:
» Geluid & Trillingen
» Bouwfysica & Duurzaamheid
» Brandveiligheid & Externe veiligheid
» Luchtkwaliteit & Milieu