LinkedIn Twitter

Bedrijfsgebouwen

 

Winkels, koelhuizen, drukkerijen en productiebedrijven, elk bedrijfsgebouw heeft een pakket specifieke eisen. Het primaire doel: het bedrijfsproces zo optimaal mogelijk laten verlopen. Vanuit milieu- en bouwregelgeving wordt daar vaak nog een hoeveelheid eisen aan toegevoegd. Brandveiligheid, externe veiligheid, geluidbeheersing, arbo-aspecten en energiezuinigheid: wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Cauberg-Huygen geeft u graag integraal advies over de mogelijkheden. En adviseert uiteraard over een zo goed mogelijk klimaat in het gebouw zelf.

 

Brandveiligheid en externe veiligheid

Veiligheid staat voorop, ook vanuit de maatschappelijke context. We adviseren u over bescherming van werknemers én omwonenden tegen risico’s van brand, explosies of schadelijke emissies. Maar ook op het gebied van beperking van economische schade bij calamiteiten weten onze adviseurs de weg. Zij kunnen u hierin terdege adviseren.

 

Arbo en energie

De geluiduitstraling bij bedrijfsactiviteiten dient te voldoen aan de milieuwetgeving. Maar de beheersing van het geluid op de arbeidsplaats is ook van belang bij het voldoen aan de arboregels. Net als een goed klimaat op de arbeidsplek. Beheersing van het energieverbruik vormt daarop een logische aanvulling. Wij bekijken uw vraagstukken van alle kanten en komen voor de diverse aandachtspunten tot een integraal advies.

 

Kennisgebieden Cauberg-Huygen: 
- Geluid & Trillingen 
- Bouwfysica & Duurzaamheid 
- Luchtkwaliteit & Milieu