LinkedIn Twitter

Bedrijventerreinen & industriegebieden

 

Bij de ontwikkeling en het revitaliseren van bedrijventerreinen en industriegebieden bestaat een continu spanningsveld tussen de (geplande) bedrijfsactiviteiten en het milieu. Cauberg-Huygen geeft al vanaf het ontwerptraject advies over mogelijkheden waarmee u uw bedrijfsactiviteiten kunt realiseren.

Gehele adviestraject
De kunst is om helder in beeld te brengen wat de reële gevolgen zijn van bedrijfsactiviteiten voor onder meer luchtkwaliteit, water en energie. Om vervolgens niet alleen een technisch advies uit te brengen, maar juist ook een stuk projectmanagement te verlenen met betrekking tot het aanvragen van de benodigde vergunningen. Via onze landelijke en regionale netwerken kunnen we de diverse partijen op het juiste moment motiveren, zodat procedures soepel en snel verlopen.

Onze consultancy
Lees meer over onze specialismen binnen de kennisgebieden:
» Geluid & Trillingen
» Bouwfysica & Duurzaamheid
» Brandveiligheid & Externe veiligheid
» Luchtkwaliteit & Milieu