LinkedIn Twitter

Externe veiligheid in de praktijk: invulling van maatregelen

 

Externe veiligheid in de praktijk: invulling van maatregelen
Externe Veiligheid gaat over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierbij moet in de meeste gevallen een verantwoording van het risico plaatsvinden en een overzicht van de risicoreducerende maatregelen gegeven worden. Maar welke maatregelen hebben nut en wat is het gevolg van die maatregelen? In de praktijk blijken ze niet altijd uitvoerbaar te zijn. In deze cursus gaan we in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van maatregelen en behandelen we uitvoerbare maatregelen en hun effect. De nadruk ligt op bouwkundige oplossingen aan de zijde van de risico-ontvanger. Na het volgen van de cursus kun je uitleggen welke en waarom deze maatregelen verlangend worden.

Voor wie?
Medewerkers bij overheidsinstanties.

Docent
Als adviseur bij DPA Cauberg-Huygen coördineert en begeleidt Jan-Willem van Wijngen de uitvoering van milieugerelateerde onderzoeken. Dit in het kader van ruimtelijke- en vergunningenprocedures. Zijn specialisaties zijn projectmanagement, milieucompliance, register wet- en regelgeving, milieuaspectenregister, vergunning, BRZO, QRA, PGS, luchtkwaliteit, geur, stikstofdepositie, Natura 2000, geluid, Computational Fluid Dynamics (CFD), MER-onderzoeken en de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER).

Datum en locatie:
• Donderdag 26 maart, Zwolle
Duur: 1 dag, 9.30-16.30 uur
Kosten: 250,- per deelnemer

De maximale groepsgrootte bij deze cursus is 15 deelnemers.

In-company of maatwerk
Deze open opleiding verzorgen we desgewenst ook incompany. Neem contact op met Jan-Willem van Wijngen: jan-willem.vanwijngen@dpa.nl of 06 54 22 24 43.