LinkedIn Twitter

Laagfrequent geluid

 

Laagfrequent geluid
Als laagfrequent geluid (lfg) in het totaalgeluid opvalt, kan het de geluidhinder snel bepalen. Maar in tegenstelling tot andere  expliciet hinderlijke geluiden, krijgt lfg vaak geen andere aandacht dan  het gebruikelijke onderzoek en een aparte normstelling. De bron van lfg zorgt voor een extra complicatie: die is lang niet altijd te vinden. In deze cursus leer je meer over de onderzoeksmogelijkheden, de objectivering van hinder en de omgang met gehinderden. Na afloop weet je wat lfg is, wanneer het als hinderlijk beoordeeld kan worden en welke alternatieven je gehinderden kunt bieden.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor akoestisch adviseurs, milieudeskundigen en medewerkers van Regionale Uitvoeringsdiensten, gemeenten, provincies, ministeries en GGD’s.

Docenten
Carel Ostendorf is als specialist in geluid en trillingen verbonden aan DPA Cauberg-Huygen. Carel is medeauteur van de SBR-richtlijn over trillinghinder. Piet Sloven is werkzaam bij Milieudienst DCMR en gespecialiseerd in hinder van geluid zoals bouwlawaai en autoriteit op het gebied van lfg. Beide docenten hebben meerdere internationale publicaties op hun naam staan.

Data en locaties
• Dinsdag 31 maart, Amsterdam
• Donderdag 8 oktober,  Eindhoven

Duur: 1 dag, 9.30-16.30 uur
Kosten: 595,- per deelnemer
De maximale groepsgrootte bij deze cursus is 15 deelnemers.

In-company of maatwerk
Desgewenst kan deze cursus ook binnen uw eigen organisatie worden verzorgd. Neem contact op met Carel Ostendorf: carel.ostendorf@dpa.nl of 06 21 91 74 75.