LinkedIn Twitter

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)

 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
In omgevingsvergunningen en het Activiteitenbesluit worden eisen gesteld aan de bescherming van de bodem door bedrijven. Daarbij geldt de NRB als richtlijn voor de inrichting van bodembescherming. Deze in 2012 geactualiseerde richtlijn geeft aan wanneer en hoe een bedrijf de bodem moet beschermen tegen bodembedreigende stoffen. Daarbij staat het verwaarloosbaar bodemrisico centraal. Door verbanden te leggen tussen theorie en praktijk leer je de aanvraag, vergunningverlening en handhaving op elkaar af te stemmen. Na afloop ben je goed thuis in de regelgeving en kun je zelf beoordelen of bodembeschermende voorzieningen en maatregelen voldoen aan de NRB.

Voor wie?
Iedereen die te maken heeft met bedrijfsmatige bodembescherming: toezichthouders en vergunningverleners bij omgevingsdiensten, provincies en gemeenten; milieucoördinatoren KAM/QHSE-adviseurs en -medewerkers.

Docent
Rosalie Geerlinks is Projectleider Milieuconsultancy bij DPA Cauberg-Huygen. Ze ondersteunt regelmatig bedrijven die vanuit een vergunningaanvraag of vanuit voorschriften te maken hebben met een NRB-toets. Ook adviseert ze over bodemonderzoek en -sanering.

Data en locaties
Duur: 1 dag, 9.30-16.30 uur
De maximale groepsgrootte bij deze cursus is 15 deelnemers.

In-company of maatwerk
Het is ook mogelijk om deze cursus binnen uw eigen organisatie te laten verzorgen. Neem contact op met Rosalie Geerlinks: rosalie.geerlinks@dpa.nl of 06 54 25 74 15.