LinkedIn Twitter

Bouwlawaai

 

Bouwwerkzaamheden vinden steeds vaker plaats in of nabij woongebieden. Gevolg is dat steeds meer mensen last hebben van bouwlawaai. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de ondervraagden gehinderd wordt door geluid afkomstig van heien, boren, graven of vrachtverkeer rond een bouw- of slooplocatie.

Bereken nu zelf de geluidbelasting door Bouwlawaai.
Met onze nieuwe tool kan iedereen zelf de geluidbelasting vanwege veel voorkomende geluidbronnen berekenen. De gebruiker hoeft alleen de locatie van de geluidbronnen en de dichtstbijzijnde zorginstelling, school of woning in te voeren. De tool geeft direct aan hoe hoog de geluidsbelasting is en hoeveel werkdagen dat is toegestaan.

Het Bouwbesluit 2012 biedt een wettelijk kader om de hinder die kan ontstaan tijdens de bouw, binnen de perken te houden. Er zijn voorschriften opgenomen over geluidhinder en trillingshinder.

Monitoring bouwlawaai
Artikel 8.4 van het Bouwbesluit 2012 stelt grenzen aan het geluidniveau. Er bestaan echter nog meer wettelijke regels. Op basis van deze regels kan het bevoegd gezag grenzen stellen aan het lawaai. Bovendien kan een verplichting worden opgenomen tot monitoring van het bouwlawaai. Dit betekent dat het geluid van de bouwactiviteiten wordt gemeten. Bij een te hoge waarde wordt actie ondernomen om het geluidniveau terug te brengen.

Trillingen
Als er geheid wordt of damwanden worden ingetrild, dan is niet alleen bouwlawaai een mogelijke bron van hinder maar kunnen ook de trillingen voor hinder of zelfs schade zorgen. Ook trillingen kunnen worden gemeten. Door geluid in combinatie met trillingen te monitoren, worden de gevolgen van de bouwwerkzaamheden nog beter in de hand gehouden.

Afspraken maken
De gemeente moet het welzijn van haar burgers beschermen. Daarom kunnen bij een groot bouwproject allerlei afspraken worden gemaakt tussen de bouwer en de gemeente. Afspraken over de voorlichting van de bewoners in de omgeving van het bouwproject, maar ook afspraken over de tijden dat gewerkt wordt of welke geluid- en trillingsniveaus zijn toegestaan.

De adviseurs Cauberg-Huygen beschikken over de expertise om zowel gemeenten als bouwondernemingen te ondersteunen bij een verantwoord beleid omtrent bouwlawaai en trillingen.


Voor meer informatie zie ook:
- Bouwlawaai en wettelijke regels
- Geluidmetingen
- Trillingen en gebouwschade