LinkedIn Twitter

Brandveiligheidsaanpak Zorg

 

Veilige oplossingen voor kwetsbare groepen

Brandveiligheidsaanpak Zorg

De brandveiligheid van veel zorginstellingen schiet ernstig tekort. Daardoor lopen de toch al kwetsbare bewoners grote risico’s bij het uitbreken van brand. De verantwoordelijke organisaties zijn zich dat doorgaans onvoldoende bewust. Juist bij zorginstellingen is het van groot belang om risico’s in beeld te brengen en te minimaliseren. Met de Brandveiligheidsaanpak Zorg van Cauberg-Huygen realiseert u een brandveilig gebouw.

Zorginstellingen zijn meestal onvoldoende op de hoogte van de bouwkundige brandveiligheid van hun gebouwvoorraad. Bij 30% van de instellingen komen ernstige tekortkomingen voor als het gaat om brandscheidingen en vluchtwegen zonder dat de betreffende organisaties dat beseffen. Daardoor kunnen ze bij brand hun bewoners niet snel en veilig evacueren. Daarnaast is de Bedrijfshulpverlening (BHV) vaak onvoldoende op de hoogte van de werkelijke bouwkundige situatie van het gebouw. Dat maakt dat hun evacuatie- en hulpplannen niet altijd overeenstemmen met wat de werkelijke situatie vereist.

Wat betekent dit voor u?
U bent als zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw gebouwen en een brandveilig gebruik daarvan. Uw instelling is in algemene zin brandveilig als patiënten, bewoners, bezoekers en medewerkers het pand veilig kunnen verlaten in geval van brand. Het is daarom uitermate belangrijk dat de instelling inzicht heeft in de risico’s die de bouwkundige staat van het gebouw en de inrichting ervan met zich mee brengen. Alleen zo is te beoordelen welke maatregelen nodig zijn bij het uitbreken van brand. Een proactieve houding voorkomt dus problemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Cauberg-Huygen biedt een reeks van diensten - apart inzetbaar of als integraal pakket - die bijdragen aan veilige oplossingen. Met deze aanpak krijgt u volledig inzicht in de brandveiligheidsrisico’s binnen uw gebouwvoorraad. U kunt vervolgens de risico’s minimaliseren en de voorzieningen opnemen in uw onderhoudsplanning. Hierdoor ontstaat een brand-veilige gebouwvoorraad zonder dat daar onverwacht grote, extra, of korte termijninvesteringen voor vereist zijn.

Ons dienstenpakket:

  • Brandveiligheidsinspectie op locatie: een quickscan van de aanwezigheid en kwaliteit van brandveiligheidsvoorzieningen.
  • Strategisch advies: bij het verwerken van de uitkomsten van de quickscan adviseren wij hoe u deze het beste kunt omzetten in maatregelen voor meerjarige onderhoudsplannen.
  • Beoordeling van de BHV-organisatie: we beoordelen in hoeverre de BHV-organisatie is afgestemd op de bouwkundige en installatie-technische staat van de gebouwen.
  • Uitwerking inspectie - oplossingsrichtingen en prioriteitenstelling: we inventariseren de risico’s en stellen voorzieningen en uitvoeringsplannen voor.
  • Checklists: we stellen voor alle gebouwen checklists op die de brandveiligheid in kaart brengen. Aan de hand daarvan kunt u eventueel zelf de brandveiligheidsscans uitvoeren.
  • Training medewerkers: we trainen medewerkers of gebouwbeheerders in het gebruik van de checklist en het zelf uitvoeren van de brandveiligheidsscan.

Voor meer informatie over de Brandveiligheidsaanpak Zorg kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.Download hier het productblad Brandveiligheidsaanpak Zorg.