LinkedIn Twitter

Bureau Bouwplantoetsing

 

BouwplantoetsingBureau Bouwplantoetsing is een initiatief van DPA Cauberg-Huygen. Het is een van de eerste private partijen in Nederland die het certificaat Bouwplantoetsing mocht ontvangen. Met dit kwaliteitscertificaat ontstaat de mogelijkheid dat de bouwplantoetsing volgens het Bouwbesluit zowel door een gemeente als door een gecertificeerd bureau kan worden uitgevoerd.

Onder de naam Bureau Bouwplantoetsing toetsen wij gecertificeerd bouwplannen aan de eisen die de overheid stelt aan het verlenen van een bouwvergunning. U kunt ons bureau al in een vroeg stadium van het ontwerpproces inschakelen voor het toetsen van bijvoorbeeld het voorlopig ontwerp. Dit voorkomt (dure) wijzigingswerkzaamheden in een later stadium.

Toetsing door Bureau Bouwplantoetsing betekent ook een extra kwaliteitsgarantie voor u als opdrachtgever. De gemeente toetst steekproefsgewijs, een gecertificeerd bureau controleert alle onderdelen van het bouwplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.