LinkedIn Twitter

Energie

 

Het terugdringen van broeikasgassen en algemeen energiegebruik staan wereldwijd in de belangstelling. Toepassingen van duurzame energie in de gebouwde omgeving kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Cauberg-Huygen loopt voorop bij het ontwikkelen van duurzame energieconcepten op zowel gebouw- als planniveau. Ook de ontwikkeling van innovatieve componenten, systemen en concepten heeft onze onverdeelde aandacht. De integrale benadering volgens de Trias Energetica staat hierbij altijd centraal.

model Trias Energetica 

Balans

Een sterk integraal energieconcept geeft de optimale balans tussen kosteneffectiviteit, energie-efficiëntie en een gezond binnenmilieu. Met andere woorden: een sterk concept levert het minste energiegebruik tegen zo laag mogelijke kosten, zónder nadelige gevolgen voor de gezondheid van mensen die in de ruimte wonen of werken. Op gebouwniveau wegen we hiervoor bouwkundige maatregelen af. Bijvoorbeeld isolatie en passieve zonne-energie. Deze combineren we met technische maatregelen, zoals klimaatbeheersinginstallaties, warmtekoude opslag, warmtepompen en actieve zonne-energie.

 

Vraag en aanbod

Op planniveau zoeken we naar een balans tussen vraag en aanbod van duurzame energie. Hierbij gebruiken we geavanceerde, vaak zelf ontwikkelde, reken- en simulatieprogramma’s en exploitatiemodellen. Cauberg-Huygen ontwikkelde bovendien een aantal praktische tools, waaronder de Toolkit Duurzame Woningbouw. Op basis van de wensen van opdrachtgevers en gebruikers kan snel worden berekend welke duurzame concepten bruikbaar zijn.

 

Afhandelen subsidies

Cauberg-Huygen is goed op de hoogte. Ook van de (lokale) wet- en regelgeving. Voor het aanvragen van subsidie én de afhandeling ervan vindt u in ons een accurate partner. Zowel voor aanvragen met betrekking tot productontwikkeling en -demonstratie als voor aanvragen voor onderzoek.

Onze consultancy
Lees meer over onze specialismen binnen de kennisgebieden:
» Geluid & Trillingen
» Bouwfysica & Duurzaamheid
» Brandveiligheid & Externe veiligheid
» Luchtkwaliteit & Milieu