LinkedIn Twitter

Gebouwscan Opplussen

 

Nieuwe kansen voor bestaand vastgoed

Gebouwscan Opplussen

Het aantal leegstaande gebouwen waarvoor geen koper of huurder is te vinden, groeit met de dag. Vragers genieten dan ook de ongekende luxe om kieskeuriger te zijn dan ooit. Door gebouwen een nieuwe bestemming te geven of slim te transformeren, krijgt bestaand vastgoed nieuwe marktkansen. De Gebouwscan Opplussen van DPA Cauberg-Huygen helpt u daarbij.


Alleen al aan kantoorruimte staan er miljoenen vierkante meters leeg in Nederland. Het is vandaag de dag dus van het grootste belang om huurders te behouden en om bij leegstand zo snel mogelijk nieuwe huurders of kopers aan te trekken. De concurrentie in de omvangrijke aanbodmarkt is echter groot. Dat noodt tot slimme oplossingen. Aanpassing of herbestemming kan gebouwen een nieuwe kans geven. Omdat het gebouw plotseling appelleert aan een nieuwe marktvraag. Omdat het perfect past bij een nieuw groeisegment. Omdat het op het gebied van comfort en duurzaamheid voldoet aan de eisen van vandaag. Zo kunnen voormalige bankkantoren geschikt worden om scholen of hotels te huisvesten en kerken om onderdak te bieden aan studenten. En kunnen de gebruikers rekenen op optimaal comfort en een zo laag mogelijke energierekening. Zo wint het vastgoed aan waarde en marktkracht.

Wat betekent dit voor u?
Opplussen is geen toverformule. Het werkt niet altijd en niet overal. Zeker niet als er niet eerst een gedegen analyse aan vooraf is gegaan. Met een lukrake facelift scoort u weinig effect. Alleen een weloverwogen, kansrijke transformatie zal uiteindelijk waarde toevoegen. U wilt weten of uw ambitie met het gebouw kan worden waargemaakt en wat er voor nodig is om dat te realiseren. U wilt weten met welke energiebesparende maatregelen het gebouw een duurzaam karakter kan krijgen. En natuurlijk of uw wensen technisch en financieel haalbaar zijn. U wilt zeker zijn van uw zaak voordat u gaat investeren en wilt niet tussentijds voor verrassingen komen te staan.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Daar komt DPA Cauberg-Huygen in beeld. Met de Gebouwscan Opplussen zorgen we dat u goed beslagen ten ijs komt. We laten een analyse los op uw gebouw om te achterhalen welke nieuwe functies mogelijk en kansrijk zijn, welke ingrepen daarvoor nodig zijn en wat die zullen opleveren. Het einddoel is altijd een gebouw dat voldoet aan de wensen van de gebruiker en zowel uiterlijk als financieel is opgeplust.

Zo kijken we naar:

  • de strategische en bouwkundige mogelijkheden om het gebouw een nieuwe functie te geven;
  • de kansen op het gebied van zuiniger energiegebruik en als gevolg daarvan het energielabel en eventuele certificering (bijvoorbeeld BREEAM-NL);
  • de mate waarin de plannen in de omgeving en de bestemmingsplannen passen;
  • de benodigde vergunningen en procedures;
  • de technische, financiële, juridische en organisatorische haalbaarheid van de plannen.

Door onze integrale benadering kunnen bij elke stap in het proces de juiste beslissingen worden genomen. Dit voorkomt onplezierige verrassingen en onnodige beperkingen. Het eindresultaat is een gebouw met een nieuwe functie en toegevoegde waarde, een gebouw dat aansluit bij de marktvraag en tevreden huurders zal huisvesten. Voor meer informatie over de Gebouwscan Opplussen kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.


Download hier het productblad Gebouwscan Opplussen.