LinkedIn Twitter

Geluid & gehoorschade

 

Het ontstaan van gehoorschade is mogelijk door de combinatie van geluidniveau en de tijdsduur van dat geluidniveau. In de Arbowet is een grenswaarde vastgelegd voor het gemiddelde geluidniveau van 80 dB(A) bij een blootstellingsduur van 8 uur.

Om een gelijkblijvend risico te houden, moet de blootstellingsduur halveren als het geluidniveau met 3 dB(A) toeneemt. Als het gemiddelde geluidniveau 83 dB(A) bedraagt, mag je nog maar 4 uur in dit geluidniveau verblijven. In de tabel hieronder is per geluidniveau aangegeven hoe lang je er veilig in kan verblijven.

 Geluid-
 niveau [dB(A)]

 Veilige
 tijdsduur

 

 Geluid-
 niveau [dB(A)]

 Veilige
 tijdsduur

 80  8,0 uur    93  24,1 minuten
 81  6,4 uur    94  19,1 minuten
 82  5,0 uur    95  15,2 minuten
 83  4,0 uur    96  12,1 minuten
 84  3,2 uur    97  9,6 minuten
 85  2,5 uur    98  7,6 minuten
 86  2,0 uur    99  6,0 minuten
 87  1,6 uur    100  4,8 minuten
 88  1,3 uur    101  3,8 minuten
 89  1,0 uur    102  3,0 minuten
 90  48,0 minuten    103  2,4 minuten
 91  38,1 minuten    104  1,9 minuten
 92  30,3 minuten    105  1,5 minuten

Stel dat het gemiddelde geluidniveau 95 dB(A) bedraagt dan moet je na 15 minuten gehoorbescherming gaan dragen, zodat het geluidniveau voldoende wordt verlaagd of de ruimte verlaten en naar een ruimte gaan met een veel lager geluidniveau, bij voorkeur ruim onder de 80 dB(A). Zo hou je het risico op gehoorschade zo klein mogelijk. De app helpt je hierbij door je te waarschuwen.

Wat is gehoorschade?
Gehoorschade ontstaat doordat de haarcellen in het oor beschadigd raken. Als dit kortstondig gebeurt en er daarna voldoende tijd is voor herstel, dan is de kans op schade relatief klein. Als het echter te lang duurt of de periode van herstel te kort is, dan sterven de haarcellen af en heb je een gehoorbeschadiging. Eenmaal afgestorven haarcellen worden niet meer vervangen. Gehoorschade is dus permanent.


Ga naar:
SafeNoise
Download SafeNoise
De applicatie
SafeNoise nieuws
Ontwikkeling & realisatie 
SafeNoise voor andere besturingssystemen
Geluid & gehoorschade
Disclaimer