LinkedIn Twitter

Geluidszonering

 

Bedrijventerreinen zijn veelal voorzien van een geluidszone. Deze mag door de gezamenlijke ondernemingen op het bedrijventerrein niet overschreden worden. Om dat te bewaken worden zogenaamde geluidsboekhoudingen opgesteld. Cauberg-Huygen heeft jarenlange ervaring op het gebied van geluidbeheer van bedrijventerreinen.

Geluidszones in kaart
We brengen het geluid van alle bedrijven op het terrein onder in een zoneringsmodel. Hierbij toetsen we of de criteria van de zone niet overschreden worden. In het geval van een overschrijding van de geluidszone geven we aan hoeveel geluid gesaneerd moet worden én door welk bedrijf.

Toetsen vergunningsaanvragen
Bij voldoende geluidsruimte beoordelen we vergunningsaanvragen op de gewenste geluidsruimte. Hierbij geven we advies aan de overheid wat betreft de te vergunnen hoeveelheid geluid. Mocht blijken dat een geluidszone niet toereikend is dan onderzoeken we de mogelijkheid om deze op te rekken en hier bestuurlijk draagvlak voor te creëren. Bij de totstandkoming van een nieuwe geluidszone neemt Cauberg-Huygen de complete procesbegeleiding voor zijn rekening. Van het vaststellen van de nieuwe grenswaarden tot en met de organisatie van hoorzittingen.

Onze consultancy
Lees meer over onze specialismen binnen de kennisgebieden:
» Geluid & Trillingen
» Bouwfysica & Duurzaamheid
» Brandveiligheid & Externe veiligheid
» Luchtkwaliteit & Milieu