LinkedIn Twitter

Havens en waterwegen

 

Binnen de infrastructuur zijn havens belangrijke knooppunten. Daar heerst uitzonderlijk veel bedrijvigheid. De overslag van goederen vindt 24 uur per dag plaats, vaak met zwaar materieel. De groeipotentie van de havens stelt ons voor een nieuwe uitdaging. Namelijk de optimale inpasbaarheid te realiseren van groeiende havens omringd door bestaande woonkernen.

 

Advies op maat

Cauberg-Huygen onderzoekt de mate van geluidshinder en draagt mogelijke oplossingen aan. Daarbij is onze kennis van de wet- en regelgeving een belangrijke troef. Onze medewerkers zijn bekend met de wettelijke mogelijkheden. Bovendien hebben we veel ervaring met industriële activiteiten. We weten hoe processen verlopen. U ziet dat terug in onze adviezen op maat. Adviezen voor geluidbeheersing én milieueffecten.

 

Onze consultancy
Lees meer over onze specialismen binnen de kennisgebieden:
» Geluid & Trillingen
» Bouwfysica & Duurzaamheid
» Brandveiligheid & Externe veiligheid
» Luchtkwaliteit & Milieu