LinkedIn Twitter

Industrie

 

Bedrijven hebben te maken met complexe regelgeving en procedures, zowel op regionaal als op nationaal niveau. DPA Cauberg-Huygen geeft u inzicht in alle regels die van toepassing zijn. We hebben een grondige kennis van de regelgeving en kunnen betrokken partijen op het juiste moment inschakelen. Daarbij houden we rekening met alle componenten op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu. Met de door ons ontwikkelde managementbeheersystemen kunt u gemakkelijk aantonen dat u aan alle regels voldoet.

Milieu
Vaak hangt het wel of niet verkrijgen van een vergunning samen met de milieueffecten van ruimtegebruik. Onze specialisten hebben zowel de technische als de procedurele kennis om die milieueffecten en hun gevolgen in kaart te brengen.

Advies op maat
DPA Cauberg-Huygen informeert u over alle nationale wetgeving en de Europese richtlijnen waaraan grote bedrijven moeten voldoen, en adviseert u over hoe daarmee om te gaan. Wij verzorgen ook cursussen en seminars over deze onderwerpen. Ook over de opslag van en de omgang met gevaarlijke stoffen bieden we u passend advies. In diverse branches zijn we u van dienst.

Lees meer:

» Afvalverwerking
» Automotive
» Bouwmaterialen
» Chemie
» Keramiek
» Papier
» Transport

Onze consultancy

Lees meer over onze specialismen voor de kennisgebieden:

» Geluid & trillingen

» Bouwfysica & duurzaamheid

» Brandveiligheid & externe veiligheid

» Luchtkwaliteit & milieu