LinkedIn Twitter

Infrastructuur

 

De mobiliteit neemt toe. We maken steeds intensiever gebruik van de infrastructuur. Bovendien komen wonen en verkeer steeds dichter bij elkaar door stedelijke verdichting. DPA Cauberg-Huygen buigt zich graag over uw adviesvragen met betrekking tot geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid.

 

Geluidbeheersing

Geluid is een belangrijk aspect bij infrastructurele projecten. Al ruim 30 jaar zijn we actief op het gebied van geluidbeheersing. Op basis van onze expertise hebben we onder meer de Leidraad Geluidsbelast Bouwen ontwikkeld. DPA Cauberg-Huygen maakt prognoses voor de belasting die de infrastructuur zal geven op de omgeving. Met inzet van de laatste inzichten, rekentechnieken en simulaties schetsen we een nauwkeurig beeld van de toekomstige situatie. Alle facetten van geluidbeheersing nemen we mee in ons advies. Samen zorgen we voor integrale en verantwoorde oplossingen.

 

Geluidbelast bouwen

Inzicht in de verwachte geluidshinder maakt het mogelijk om gericht naar innovatieve en creatieve oplossingen te zoeken. Nieuwe technieken zoals een coulissenscherm, een geluidsscherm met een open structuur, houden niet alleen het geluid binnen gestelde grenzen, ze geven ook optimale ontwerpvrijheid voor de architect.

 

Luchtkwaliteit

Infrastructuur is in belangrijk mate bepalend voor de luchtkwaliteit. DPA Cauberg-Huygen zoekt naar mogelijkheden om deze positief te beďnvloeden. Niet alleen door de traditionele op de invloed van het verkeer gerichte benadering, maar ook door andere invloeden te betrekken zoals de hoogte van en openingen tussen gebouwen. Met vooruitstrevende, detaillistische CFD-rekentechnieken maken onze adviseurs luchtkwaliteit inzichtelijk. Hiermee wordt een realistisch beeld gegeven van de effecten van bebouwing op de luchtkwaliteit in de directe omgeving. Voor ons een goede basis voor een effectief advies.

 

Lees meer:

» Havens & waterwegen

» Luchtvaart

» Spoor & weg


Onze consultancy

Lees meer over onze specialismen binnen de kennisgebieden:

» Geluid & trillingen

» Bouwfysica & duurzaamheid

» Brandveiligheid & externe veiligheid