LinkedIn Twitter

Inrichtingsplannen

 

Inrichtingsplannen voor nieuw te ontwikkelen grootschalige projecten vormen uitdagende materie. Keuzes voor ontwerp hebben gevolgen op meerdere vakgebieden. Cauberg-Huygen denkt graag al in het ontwerpstadium met projectontwikkelaars mee. Juist dan verdient een integraal advies zich dubbel en dwars terug.

Milieu-aspecten in kaart
Bij de opstelling van inrichtingsplannen voor bijvoorbeeld een woonwijk is een integrale aanpak een belangrijke meerwaarde. Cauberg-Huygen adviseert over de te maken keuzes op basis van een doordachte afweging van de verschillende relevante milieu-aspecten. Aan welke wet- en regelgeving moet worden gedacht? Welke voorschriften gelden voor de bebouwing die u wilt realiseren? We toetsen uw keuzes aan de gevolgen voor luchtkwaliteit, bodem, energie, geluid en water. Onze jarenlange ervaring voorkomt dat keuzes onvoorziene gevolgen hebben op onverwacht gebied.

Soepele vergunningsprocedures
Met onze kennis van wet- en regelgeving maakt Cauberg-Huygen de kaders voor uw inrichtingsplannen helder en inzichtelijk. Naast een technisch advies verlenen we u ook graag projectmanagement voor het aanvragen van de benodigde vergunningen. Diverse instanties, zoals Rijkswaterstaat, de provincie, gemeenten en het waterschap weten we op de juiste momenten te activeren en te motiveren. Zo voorkomt u onnodig tijdverlies en creëert u een breed draagvlak voor uw projecten.

Onze consultancy
Lees meer over onze specialismen binnen de kennisgebieden:
» Geluid & Trillingen
» Bouwfysica & Duurzaamheid
» Brandveiligheid & Externe veiligheid
» Luchtkwaliteit & Milieu