LinkedIn Twitter

Nieuwbouw

 

Cauberg-Huygen is betrokken bij een grote diversiteit aan nieuwbouwprojecten, van groot tot klein en door heel Nederland. Cauberg-Huygen zorgt met zijn advies mede voor woningen die comfortabel, gezond en vooral energiezuinig zijn.

 

Energie en comfort

Aan nieuwe woningen worden steeds hogere eisen gesteld, denk bijvoorbeeld aan eisen ten opzichte van energie en comfort. In hoogbouwsituaties wordt bovendien de hinder van de nieuwbouw naar de omgeving nadrukkelijk onderzocht. Cauberg-Huygen brengt, liefst al in een vroeg stadium, de milieurisico’s van een locatie in kaart en draagt daarvoor creatieve, vooruitstrevende oplossingen aan. Ook ontwikkelen we praktische instrumenten, zoals de Toolkit Duurzame Energie Woningbouw. Daarmee kunt u concepten al in het ontwikkelproces selecteren op comfort, energie en milieubelasting.

 

Geluidbelast bouwen

Woningbouwprojecten op geluidbelaste locaties: ook daar zijn onze adviseurs goed mee bekend. Vanuit onze jarenlange praktijkervaring ontwikkelden we onder andere de Leidraad Geluidbelast Bouwen. Met een schat aan informatie over bijvoorbeeld dove gevels al of niet in combinatie met geluidsschermen. Conclusie: binnen de strenge regelgeving zijn er met innovatieve technieken en concepten ongekende mogelijkheden.

 

Kennisgebieden Cauberg-Huygen: 
- Geluid & Trillingen 
- Bouwfysica & Duurzaamheid 
- Luchtkwaliteit & Milieu