LinkedIn Twitter

Amsterdammers kiezen Kraaipanschool als beste woningbouwproject

 


Foto Luuk Kramer

Kraaipanschool winnaar Amsterdamse Nieuwbouwprijs

De Kraaipanschool in de Transvaalbuurt is door de Amsterdammers gekozen tot beste woningbouwproject van het afgelopen jaar. Wethouder Laurens Ivens maakte de winnaar bekend in een live uitzending op AT5. De prijs gaat naar de bewoners, opdrachtgever Ymere, Architectenbureau Hoogeveen en bouwer ERA Contour. Eerder al ontving de Kraaipanschool de Zuiderkerkprijs 2013 en een nominatie voor de Gouden AAP 2014. DPA Cauberg-Huygen heeft het project onder andere begeleid met akoestisch onderzoek met als doel het bepalen van de op de gevels optredende geluidbelastingen (veroorzaakt door het wegverkeer- en spoorweglawaai) en het toetsen aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en aan het gemeentelijk geluidbeleid.

Renovatie en nieuwbouw
Het project Kraaipanschool combineert oud en nieuw met een knipoog naar de Amsterdamse School. De monumentale school is gerenoveerd tot servicepunt voor de buurt. Ernaast zijn twee nieuwbouwblokken verrezen met in het midden een nieuw buurtpleintje. Het complex bestaat uit 60 sociale huurwoningen en zorg- en buurtvoorzieningen.

Bewoners bepalen

De achtste editie van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs is georganiseerd door de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, Gemeente Amsterdam, Bouwend Amsterdam, Het Parool en AT5. De prijs is uniek in zijn opzet. Niet de experts, maar de bewoners bepalen welke complexen mogen meedingen. De strijd ging in 2014 tussen 35 nieuwbouwprojecten met 2.750 woningen. De tweede en derde plaats waren voor de Wenslauerstraathuisjes en Bankastraat – Indisch Oud en Nieuw.