LinkedIn Twitter

Nieuws


  19-6-2013
Veiligheidsscan Opslag Gevaarlijke Stoffen
Uit de brief die staatssecretaris Mansveld op 15 mei 2013 aan de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat nog altijd 62 van de 108 bedrijven die in 2012 geen actuele vergunning hadden en of geen goedkeurend inspectierapport, nog altijd niet voldoen aan de brandveiligheidseisen opslag gevaarlijke stoffen. Hoewel het hier met name over uitvoerings- en nalevingstekorten ten aanzien van de voorgeschreven regels zou gaan, zouden er toch risicovolle situaties kunnen ontstaan.  
 
Lees meer  
  13-6-2013
Ziekenhuispatiënten hebben baat bij daglicht én groen
class=fotolinks Onlangs vond het 5e internationale VELUX Daglichtsymposium plaats met als thema: ‘New eyes on existing buildings . Specialist Daglicht bij Cauberg-Huygen ir. Hester Hellinga heeft tijdens dit symposium de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek naar daglicht en groen in de kelder van een ziekenhuis.
 
 
Lees meer  
  12-6-2013
Dwars door de stad
class=fotolinks Sinds dit jaar werkt aannemer Avenue2, een consortium van Strukton en Ballast Nedam, in Maastricht op het hele tunneltraject dwars door de stad. Cauberg-Huygen heeft de opdrachtgever Projectbureau A2-Maastricht - een samenwerking van Rijkswaterstaat, provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen - geadviseerd.  
 
Lees meer  
  7-6-2013
Energiegame voor consument
class=fotolinks Met een ‘energiegame’ kan de consument het eigen energiegebruik in kaart brengen. Ook het woongedrag weegt daarin mee. De applicatie, te vinden op www.Ezie.com, is ontwikkeld door  Cauberg-Huygen. De gratis service voor de consument is bedoeld om bekendheid te genereren. Geld  
 
Lees meer  
  3-6-2013
Versie 2.0 gratis geluidmeetapp SafeNoise beschikbaar
class=fotolinks In september 2011 kwam de eerste versie van SafeNoise uit die was ontwikkeld voor de iPhone4 en het besturingssysteem iOS4. Inmiddels is SafeNoise ruim 6.500 keer gedownload in een groot aantal landen. Door de komst van iOS6 bleek het noodzakelijk om SafeNoise aan te passen.  
 
Lees meer