LinkedIn Twitter

Nieuws


  30-5-2013
Ezie bepaalt nauwkeurig de totale energiekosten van een woning
class=fotolinks Met de introductie van Ezie beschikt de woningmarkt over een instrument dat nauwkeurig voor elk huishouden zijn eigen specifieke energiegebruik (in eenheden en euro's) voorspelt. Bovendien biedt deze nieuwe online tool de bewoners een onderbouwing in euro's of investeringen in energiebesparende maatregelen rendabel zijn en welke rendabel zijn. Ezie, ontwikkeld door Cauberg-Huygen, kan in tegenstelling tot het Energielabel of de EPC-berekening, een uitgebreid en realistisch beeld schetsen van het totale energiegebruik in een specifieke woning.  
 
Lees meer  
  28-5-2013
Heijmans brengt huizen in woonlasten op de markt
class=fotolinks Heijmans gaat inzichtelijk maken wat het maandelijks kost om in een huis te wonen. Daarvoor gebruikt Heijmans het door Cauberg-Huygen ontwikkelde rekeninstrument Ezie. Hiermee beantwoordt Heijmans de vraag van professionals en consumenten om meer zekerheid te krijgen over wat wonen maandelijks kost.  
 
Lees meer  
  24-5-2013
Website ‘Ezie’ wil consument energiezuinig maken
class=fotolinks De website Ezie gaat woonconsumenten helpen energiezuinige maatregelen te nemen. Over vijf maanden zijn de grote bouwers klaar om de webtool uit te rollen. Dat kondigt Pieter Hameetman, directeur bij BAM Groep en duurzaamheidsspecialist aan. Ezie is het product van jarenlang samenwerken met verschillende partijen, waaronder naast BAM, energiebedrijf Eneco en KPMG. Doel is energiebesparing gebiedsgericht, dus grootschalig te ontwikkelen.  
 
Lees meer  
  23-5-2013
WABOX: snelste & goedkoopste weg naar uw Omgevingsvergunning
class=fotolinks Uw project door het vergunningenstelsel loodsen, vraagt om een professionele aanpak. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die alle betreffende vergunningen heeft samengevoegd tot één, verandert daar niets aan. De Wabo biedt voordelen maar deze  zijn alleen optimaal te benutten als u van tevoren weet welke aanvraagstrategie voor u het meest geschikt is. Geen nood, Cauberg-Huygen heeft daar een handige en heldere tool voor: de WABOX.  
 
Lees meer  
  29-4-2013
Eind mei start cursus Brandveiligheid in de zorg
class=fotolinks Eind mei begint de tweedaagse cursus Brandveiligheid in de zorg. Tijdens de cursus wordt ingegaan op welke brandveiligheidsvoorzieningen op grond van bouwregelgeving minimaal in een (woon)zorggebouw aanwezig moeten zijn. Een en ander wordt nog eens extra inzichtelijk gemaakt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarnaast leert u welke eisen een bevoegd gezag maximaal mag stellen aan bestaande gebouwen.  
 
Lees meer