LinkedIn Twitter

Nieuws


  18-9-2012
Borneohof genomineerd voor Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2012
class=fotolinks De Borneohof is genomineerd voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2012. Cauberg-Huygen was als akoestisch adviseur betrokken bij de totstandkoming van dit aansprekende project.Dit jaar werden aanvankelijk 48 projecten met in totaal 2.983 adressen, waarvan 1.398 sociale huuradressen genomineerd. Eerst is de bewoners van die woningen gevraagd hoe zij hun woning waarderen.  
 
Lees meer  
  12-9-2012
Oproep: gezocht bedrijven voor deelname vragenlijst gebouwschil
class=fotolinks Cauberg-Huygen onderzoekt in samenwerking met de TU Delft, de TU Eindhoven en TNO wat de meest ideale en gewenste eigenschappen zijn van een gebouwschil voor een comfortabel binnenklimaat.  
 
Lees meer  
  11-9-2012
Verrassende uitkomst onderzoek hinder spoor Tricht
class=fotolinks Al geruime tijd vindt er in Tricht een brede discussie plaats over de plannen rond het spoor wat dit dorp doorkruist. Het gaat daarbij niet alleen om de toekomstige infrastructuur rond dit spoor, maar ook om trillingshinder in de directe woonomgeving en schade als gevolg daarvan. Mede daartoe opgeroepen en gesteund door de Dorpsraad Tricht heeft de gemeenteraad van Geldermalsen besloten een onafhankelijk deskundig bureau onderzoek te laten doen naar de mate van trillingshinder en schade.  
 
Lees meer  
  10-9-2012
ProRail gunt Cauberg-Huygen vervolgonderzoek NaNOV
class=fotolinks In augustus 2012 is de aanbesteding voor NaNOV-vervolgonderzoek door ProRail gegund aan Cauberg-Huygen. Het beschikken over een CO2-bewust certificaat op niveau 4 heeft daar mede een rol in gespeeld. Het project omvat trillingsonderzoek, integrale analyse, voorspelling en aanbevelingen.  
 
Lees meer  
  4-9-2012
Niemand houdt van een trillend gebouw
class=fotolinks Elk gebouw trilt, vaak niet waarneembaar voor mensen en soms zelfs nauwelijks meetbaar. En als de trillingen wél voelbaar zijn, is er meestal nog niks aan de hand. ,,Een beetje trillen is niet erg’’, zegt Carel Ostendorf van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs. ,,Maar mensen houden er niet van. Het geeft een gevoel van onveiligheid, van onrust.’’   
 
Lees meer