LinkedIn Twitter

Nieuws


  29-5-2012
Cauberg-Huygen onderzoekt mogelijkheid van voorschriften aan CO2-concentraties in scholen
class=fotolinks In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt Cauberg-Huygen de mogelijkheid om bouwtechnische eisen en bepalingsmethoden op te stellen voor CO2-concentraties in scholen. Het adviesbureau kreeg deze opdracht na het winnen van een aanbesteding. Het ministerie geeft met deze opdracht invulling aan een motie die de Tweede Kamer in november 2011 aannam. Uiteindelijk moet de inventarisatie duidelijk maken of kwaliteitsborging van de binnenlucht mogelijk is op basis van CO2-gehalte in plaats van aantal liters per seconde per vierkante meter.  
 
Lees meer  
  10-5-2012
Handouts Annex 53-symposium Total Energy Use in Buildings online
class=fotolinks Op 25 april 2012 vond het Annex 53-symposium 'Total Energy Use in Buildings' plaats aan boord van het ss Rotterdam. Twaalf experts, uit zeven verschillende landen, lieten tijdens het symposium hun licht schijnen op een scala aan factoren die bepalend zijn voor het daadwerkelijk energiegebruik in gebouwen.  
 
Lees meer  
  4-5-2012
Cauberg-Huygen erkend milieu- en MER-deskundige in Vlaanderen
class=fotolinks Onlangs zijn twee medewerkers van de vestiging in Maastricht door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, erkend als milieu- en MER-deskundige. Nathalie Geebelen én Franci Vanweert zijn erkend milieudeskundige in de discipline geluid. Franci Vanweert verwierf daarnaast ook de erkenning als MER-deskundige in de disciplines geluid, geur en luchtverontreiniging. De verleende erkenningen zijn voor onbepaalde duur.  
 
Lees meer  
  25-4-2012
Nieuw onderzoek leidt tot meer geluidknelpunten langs rijkswegen
class=fotolinks Het aantal geluidknelpunten langs de rijkswegen in Zuid-Holland is in de afgelopen jaren toegenomen. In 2003 kende de provincie nog 599 knelpunten en in 2011 was dit aantal opgelopen tot 852. Dat blijkt uit onderzoek dat Cauberg-Huygen voor Rijkswaterstaat uitvoerde. De toename is vooral veroorzaakt door nieuwe en geavanceerdere onderzoekmethoden. Tevens ontwikkelde het adviesbureau een nieuw instrument, de geluidknelpuntenmap (GKM), dat op grafische wijze in beeld brengt op welke plekken in Zuid-Holland een geluidknelpunt te vinden is. Dit is een handig instrument voor alle partijen die bij hun werk rekening moeten houden met geluidbelaste locaties.  
 
Lees meer  
  16-4-2012
CH-Profiel nr. 47 april 2012 is verschenen
Half april 2012 is nr. 47 van CH-Profiel verschenen. Deze editie van het relatiemagazine van Cauberg-Huygen geeft een inkijkje in de diversiteit van onze advieswerkzaamheden en multidisciplinaire inzet bij uiteenlopende projecten.    
 
Lees meer