LinkedIn Twitter

Nieuws


  1-4-2010
Minister van Duurzame Ontwikkeling nodig in volgend kabinet
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs pleit voor een minister van Duurzame Ontwikkeling in een volgend kabinet om regie te voeren. Zonder centrale regierol in Nederland kunnen de Europese energiedoelen voor 2020 niet worden gehaald. Peter op ’t Veld, adjunct-directeur van Cauberg-Huygen, pleit op de seminarcyclus Bouwen is Vooruitzien voor een consistente lange termijnvisie op duurzaamheid.  
 
Lees meer  
  25-3-2010
Luchtkwaliteit Nederland verbetert veel minder snel dan verwacht
Hogere emissiefactoren van het vrachtverkeer en tegenvallende effecten van generiek (bron)beleid leiden er samen toe dat de luchtkwaliteit tot 2015 veel minder snel verbetert dan tot nu toe werd aangenomen. Cauberg-Huygen adviseert daarom om voor lopende plannen/projecten na te gaan of aanpassing op de onderbouwing van het aspect luchtkwaliteit noodzakelijk is.  
 
Lees meer  
  23-3-2010
Haalbaarheidsonderzoek duurzame inzet restwarmte
Cauberg-Huygen gaat in opdracht van Wavin, ZorgIDHardenberg, de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het duurzaam gebruiken van restwarmte die vrijkomt bij productieprocessen van de bedrijven op de Wavin-locatie in Hardenberg.  
 
Lees meer  
  22-3-2010
Wijk van Morgen genomineerd voor Sustainable Energy Europe Award
class=fotolinks De Wijk van Morgen, een project waarbij Cauberg-Huygen nauw is betrokken, is genomineerd voor de Sustainable Energy Europe Award. Voor deze onderscheiding zijn projecten geselecteerd die door de Europese Commissie als bijzonder worden aangemerkt.  
 
Lees meer  
  20-1-2010
Vergelijkend onderzoek trillingsmeters
Bij het uitvoeren van heiwerk of het intrillen van damwanden vinden steeds vaker trillingmetingen plaats. Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV en Heitechnisch bureau BREM zijn daarom een vergelijkend trillingsonderzoek gestart waarbij vijf verschillende trillingsmeters gelijktijdig zijn ingezet bij trillingsmetingen aan heiwerk in Rotterdam. Alleen op deze manier kan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meters worden beoordeeld.  
 
Lees meer