LinkedIn Twitter

Papier

 

De papierindustrie is een traditionele industrie, die meestal is gehuisvest in al wat oudere complexen. Die complexen worden vaak ingesloten door oprukkende bebouwing. Daarom moeten bedrijven scherp letten op geluid en trillingen, geurverspreiding en stofuitstoot. Cauberg-Huygen kent de regionale en nationale regelgeving door en door en begeleidt bedrijven in het behouden en uitbouwen van hun vergunde rechten.

Europese richtlijn
Grote bedrijven dienen zich ook te houden aan Europese richtlijnen, zoals de Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC). De Wet milieubeheer die daaruit voortvloeit schrijft voor dat er moet worden voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BTT). Wij controleren of dit voor u geldt en geven waar nodig advies.

Geluid op de werkvloer
Cauberg-Huygen buigt zich ook over de geluidsniveaus waar medewerkers in de papierindustrie aan worden blootgesteld. Daarvoor begeleiden we saneringsprogramma’s in de vorm van een Arboconvenant.

Onze consultancy
Lees meer over onze specialismen binnen de kennisgebieden:
» Geluid & Trillingen
» Bouwfysica & Duurzaamheid
» Brandveiligheid & Externe veiligheid
» Luchtkwaliteit & Milieu