LinkedIn Twitter

Geluidsoverlast bij supermarkten

 


Aan- en afrijdende vrachtwagens, laad-en losactiviteiten, gezoem van technische installaties en contactgeluiden van rolcontainers en winkelwagens. Herkenbare geluiden voor mensen die vlakbij een supermarkt wonen. Voor supermarkten is het belangrijk om te voldoen aan de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en het geluid te beheersen. DPA Cauberg-Huygen helpt daarbij.

Wonen boven de supermarkt, ideaal toch? Zeker als het een woonvoorziening voor slecht ter been zijnde ouderen of luie studenten betreft. Maar aan een dergelijke functiemenging kleeft ook een risico: geluidklachten. Deze worden veelal veroorzaakt door laad- en losactiviteiten, technische installaties en contactgeluiden. Veel klachten kunnen in het ontwerpstadium voorkomen worden. DPA Cauberg-Huygen onderzoekt regelmatig geluidsoverlast rond supermarkten en adviseert supermarkten ook over geluidsbeheersing.

Laad- en losactiviteiten
Of de geluidvoorschriften worden overschreden is situatieafhankelijk. Zo vindt bij veel supermarkten de bevoorrading buiten plaats, veelal aan de achterzijde. Doordat het hier vaak stiller is dan aan de voorzijde, zijn de activiteiten beter hoorbaar voor de omwonenden. Mogelijke maatregelen om overlast te voorkomen zijn het overkappen van de laad- en losplaats en het plannen van de bevoorrading tussen 07.00 en 19.00 uur. Dan zijn de maximale geluidniveaus (piekgeluiden) als gevolg van laad- en losactiviteiten namelijk uitgezonderd van toetsing.

Technische installaties
Voor consumenten is het vanzelfsprekend dat ze ook midden in de zomer een diepgevroren ijsje of gekoeld drankje in de supermarkt kunnen kopen. Om dit mogelijk te maken, staat bij de meeste supermarkten een condensorbank opgesteld. Deze bestaat uit een warmtewisselaar waarboven één of meer ventilatoren aanwezig zijn. Een belangrijk aspect bij condensorbanken is het akoestische bronvermogen in relatie tot de afstand tot de omliggende woningen. Overlast kan worden voorkomen door een voldoende stille machine te selecteren. De adviseurs van DPA Cauberg-Huygen helpen om met behulp van een akoestisch rekenmodel tot de best mogelijk keuze te komen.

Contactgeluiden
Bij het bevoorraden van supermarkten wordt gebruikgemaakt van rolcontainers, palletwagens en onderstellen. Het rijden over een oneffen losplaats, drempel of magazijnvloer kan geluidoverlast veroorzaken. Ook kan er overlast zijn als een wagen tegen een kolom aanrijdt. Deze wordt in trilling gebracht, waarna de trilling zich door het gebouw voortplant en in de bovengelegen ruimte afstraalt. Door de juiste bouwkundige voorzieningen te treffen kan contactgeluidoverdracht voorkomen of beperkt worden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over geluidbeheersing? Mail Mart van Wijngaarden, specialist geluid & trillingen.