LinkedIn Twitter

Projecten


  MER Zuidas Flanken Amsterdam
class=fotolinks De Zuidas, het gebied rondom de Ringweg A10-Zuid van Amsterdam, is sterk in ontwikkeling. De gemeente Amsterdam is in 1994 begonnen met integrale planvorming om het gebied een impuls te geven en het Rijk heeft het belang van de Zuidas in 1997 bevestigd door het tot Nieuw Sleutel Project (NSP) aan te wijzen. Het project behelst grootschalige ontwikkeling van kantoren, woningen en voorzieningen in de zogenoemde flanken van de Zuidas, gelegen aan weerszijden van de A10 en spoorwegen.  
 
Lees meer  

  ROC Laan van Spartaan Amsterdam
class=fotolinks Verdeeld over zes lagen wordt een schooloppervlak van circa 14.000 m² gerealiseerd. Gedeeltelijk onder het maaiveld zijn twee parkeerlagen in het plan opgenomen.  
 
Lees meer  

  De Kameleon in Amsterdam
class=fotolinks Direct naast het metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost is een nieuwbouwcomplex met woningen, winkels en parkeergarage verrezen.  
 
Lees meer  

  Voorzieningencluster Laan van Spartaan Amsterdam
class=fotolinks Binnen het nieuwbouwproject Laan van Spartaan is in de zuidstrook een voorzieningencluster ontwikkeld. Op de hoek van de Jan van Galenstraat en Rinus Michelsweg is in een tweelaagse plint een sportcentrum gevestigd met horeca en commerciële ruimten geschikt voor startende ondernemingen. Boven op deze plint bevindingen zich 84 appartementen.  
 
Lees meer  

  Pontsteiger Amsterdam
class=fotolinks Het plan ‘Pontsteiger’ in Amsterdam wordt ontwikkeld aan de zuidelijke IJ-oever. Het plan ligt in het water en wordt met de kade verbonden door een 200 meter lange steiger.  
 
Lees meer